Стажове за висшисти в Европейския парламент

Европейския парламент  предлага в своя секретариат няколко варианта за стажове, чрез които предоставя възможност за професионално обучение и за придобиване на повече познания за това какво е Европейският парламент и с какво се занимава.

Стажовете за висшисти целят да дадат възможност на стажантите за допълване на знанията, които са придобили по време на своето обучение, и да се запознаят с дейността на Европейския съюз и в частност на Европейския парламент. Продължителността на стажа е пет месеца и не може да се удължава.

Кандидатстващите за стаж висшисти трябва да:

  • бъдат граждани на държава — членка на Европейския съюз, или на страна кандидатка, без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 2 от вътрешния правилник;
  • са навършили 18 години към началната дата на стажа;
  • притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз;
  • не са получили друга възможност за стаж и да не са били наемани срещу заплащане за повече от четири последователни седмици за сметка на бюджета на Европейския съюз.

За да кандидатствате за стаж, трябва да отговаряте на условията и да попълните онлайн формуляра за кандидатстване. Крайният срок е 15-ти октомври.

Още информация можете да намерите ТУК.

Вашият коментар