Friends theGAME тази вечер в Пловдив

Днес, вторник, в симпатичния младежки клуб Central Perk ще се проведе една доста интересна игра, в която може да се включи всеки. Условието е само да доведеш приятел, а после заедно да дадете най-доброто от себе си. В първите кръгове участват всички двойки, а третия е запазен за най-добрите четири отбора. Състезанията се случват на сцената в клуб Central Perk. 

На кратко какво представялва играта в тандем:

Кръг I – Познаваш ли приятеля си?

Серия въпроси, на които отговарят писмено и скришно един от друг двамата партньори. При подаден сигнал, отговорите се вдигат едновременно. Съвпадението носи точки. 

Кръг II – Какво ще направиш за приятеля си?

Теглене на поредица предизвикателства, които трябва да изпълни единият от двамата приятели. При отказ – партньорът страда

Кръг III – Двама в тандем

Игри и мисийки, изпълнявани в комплект от двамата партньори. В повечето случаи за време или количество.

Кръг I

Асистентката събира имената на двойките в купа. Те се теглят от водещия, като се преместват във втора купа до изпразване на първата. По този начин всички двойки ще имат шанс за изява. В първи кръг едновременно на сцената има 2 двойки. Верен отговор оставя отбора на сцената и му носи 1 точка, а при грешен той се връща в публиката и чака следващия си ред. Нова двойка заема празното място до изчерпване на въпросите.

* Комбо – 3 последователни верни отговора което носи 5 точки на двойката, при което те освобождават мястото и чакат новия си ред.

Кръг II

След изчерпване на въпросите, сцената се пренарежда. Тегленето продължава, но отпред излиза само по 1 двойка. Единият от партньорите – по взаимно договаряне – тегли предизвикателство, което другият трябва да изпълни точно /по преценка на водещия/. Успешен опит носи 2 точки. При липса на изпълнение, отказалият или неуспешният, тегли наказание, връщайки го на своя партньор. Изпълнено наказание носи 1 точка. Неизпълнено – отборът отпада от играта чак до следващия вторник. Процедурата се повтаря до изчерпване на предизвикателствата.

Кръг III

Точките на отборите се сумират и най-добрите 4 двойки преминават в последния кръг. А той се състои от три игри. Те се оповестяват на момента и целят синхрон, доверие, разбирателство, а често и разкрепостеност сред участващите.

Награди

Традиционната бутилка вино ще бъде поднесена на шампионите. Освен нея, броят на точките, събрал всееки от финалистите ще се трансформира в левова стойност. С нея ще може да се консумира по желание в заведението.  

За автора

Вашият коментар