Нови стипендии за студенти от ТУ София и филиала на университета в Пловдив

AББ фондация „Юрген Дорман“ подписа договор за партньорство с Техническия университет – София. Сътрудничеството предвижда стипендии за студенти от ТУ София и филиала на университета в Пловдив.

„Вярваме в потенциала на младите хора и сме щастливи, че тази глобална инициатива на групата АББ вече ще подкрепя и българските студенти“, сподели Екехард Нойрайтер, регионален мениджър на АББ България, на официалното подписване с Техническия университет – София днес.

АББ фондацията „Юрген Дорман“ за инженерно образование предоставя стипендии на студенти от целия свят с много добри академични постижения, както и на такива, които се нуждаят от финансова подкрепа, за да могат да продължат образованието си.

Това е първата инициатива на АББ България с фондацията, а Техническият университет е единственият университет в България, с който тя подписва споразумение за сътрудничество.

Стипендиите ще бъдат отпускани за максимален срок от пет години, а основните критерии ще бъдат базирани на качествата, потенциала и академичния успех на всеки от студентите. Процесът на подбор на стипендиантите ще се извършва съвместно с университета  партньор.

Всяка година ще се избират общо по трима нови стипендианти, като първата вълна ще започне след приключването на зимния семестър 2014/2015 г. Могат да кандидатстват бакалаври от 1-ви и 2-ри курс, редовно обучение, от всички факултети на ТУ, включително тези от филиала в Пловдив.

Стипендията ще покрива таксата за обучение, ежедневните разходи. Еднократно и извън тази сума избраните студенти ще получат финансиране и за компютър.

Стипендиантите ще имат ментор от АББ, който ще следи тяхното академично и професионално развитие. Носителите на стипендиите от България ще имат възможността да присъстват на международна среща на стипендиантите на АББ в Швейцария, която се провежда на всеки две години.

През ноември и декември тази година, както и през март 2015 г. в ТУ София и филиала в Пловдив ще бъдат организирани презентации за студентите, които детайлно да ги запознаят с критериите за кандидатстване и начина на селекция. Информация за тях ще бъде налична на уебсайта на Техническия университет и този на АББ.

Вашият коментар