Стипендии за докторанти от Facebook

Стипендиантската програма на Facebook се удължава до две години, съобщиха от социалната мрежа. Тя е насочена към докторанти от цял свят, приети за редовно обучение през текущата академична година и е в областите компютърни науки, компютърно инженерство, електроника, системна архитектура или сходна сфера. Общата стойност на стипендията е 37 000 долара на година, а крайният срок за подаване на документи е до 6 януари 2015 г.

Програмата покрива и таксата за обучение и допълнителните такси за съответната академична година, пътуването до централата на Facebook за финалното представяне на научните проекти на участниците, както и възможност за платен стаж.

Докторантите, които желаят да кандидатстват, трябва да изпратят от една до две страници обобщение на своите научни изследвания, в което ясно се посочват областта на изследователската дейност, която планират да проведат, както и нейната приложимост за целите на компанията. Изискват се и два имейл контакта за препоръчително писмо – на научния ръководител и на професионалист от академичния свят или бизнеса.

Кандидатстването се извършва онлайн.

Изследователски области, за които се отпускат стипендиите:
– Архитектура
– Бази данни
– Разпределени системи
– Извличане на знания от данни
– Машинно обучение
– Компютърно зрение
– Взаимодействие компютър-човек & Социална изчислителна техника
– Икономика и изчислителна техника
– Обработка на естествен език
– Нетуъркинг и операционни системи
– Езици за програмиране и компилатори
– Защита и поверителност на данните
– Софтуерно инженерство

Вашият коментар