Четвърти международен фестивал на стъклото в София (ПРОГРАМА)

От 11 до 19 октомври ще се проведе четвъртият Международен Фестивал на стъклото София 2016. Четвъртото издание на фестивала следва утвърдената с годините концепция. Това са традициите и възможностите на стъклото, като художествен материал и иновациите при създаване на творби от стъкло. Целта на фестивала е, както да провокира интереса на българската и международна публика, така и да покаже и утвърди потенциала си на престижен международен форум за професиални артисти, работещи с този специфичен материал. Тези цели са заложени в програмата на Фестивала, която тази година включва четири различни изложби

Галерия “Райко Алексиев” ще бъде домакин на изложба – “Стъкло”, която отново ще покаже подбора, експеримента и провокацията, която изкуши едни от най-интересните творци на българската художествена сцена да създадат произведения от стъкло в контекста на собствения си творчески почерк.

Участници във фестивала са Анастасия Андреева & Борис Шпейзман, Бистра Лешевалие, Боби Кoруджиков, Емил Бачийски, Зоя Лекова, Катя Гецова, Никола Енев, Панчо Куртев, Филип Гайдов.

Изложба в новата специализирана галерия за стъкло “Евдокия Арт Глас”.  Участниците там са утвърдени автори, работещи изключително със стъкло. Това са: Боби Кoруджиков, Веселина Маринова, Данаил Николов, Дарина Цурева, Евдокия Йочева, Катя Гецова, Мая Савова, Никола Енев, Петър Маламат, Петър Савов.   Самостоятелна изложба в галерия “Евдокия Арт Глас”  ще представи и Никола Енев.

Галерия Аросита представя студенти от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Велико Търново, изложба „Художествено стъкло” : Деница Тодорова, Деница Добрева, Пламен Кондов с творби и дипломни работи, на студенти магистърската степен с главен преподавател Анастасия Андреева, д-р. Борис Шпейзман – гост преподавател и ръководител катедра доц. Борис Желев ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Велико Търново.

НХА, София представя студентите от специалност- Дизайн на порцелан и стъкло – Мария Михайлова, Meрлина Генова. Ръководител Стоян Гайдов, Боби Кoруджиков.

Фестивалът винаги подкрепя активно ученици и студенти  в областта на художественото стъкло.

Именно за това организаторите са поканили известната художничка от Калифорния, САЩ, г-жа AIMEE SONES, преподавател в държавния университет FULLERTON, Pilchuck Glass School. Тя ще проведе демонстрация с техниката Lampwork, която напоследък е много актуална в света, но непозната и непрактикувана често в България. Запознаването на студентите от специалноста „Дизайн на порцелан и стъкло” към НХА с тази техника ще бъде много ползотворно.

Едно от най-интересните събития в рамките на Фестивала е лекцията, която ще бъде изнесена в ателие №7 на Национална художествена академия, София. На нея ще бъдат представени събитията от фестивала за стъкло GLASSTRESS, част от Венецианското биенале на изкуствата. За лектор е поканена лично г-жа JANE RUSHTON, САЩ, директор на фондация Berengo Studio, Венеция и директор на специални проекти.

ПРОГРАМА

11 Октомври

18 ч., Галерия “Райко Алексиев” изложба „Стъкло”

ул. „Раковски” 125, София

Анастасия Андреева & Борис Шпейзман, Бистра Лешевалие, Боби Кoруджиков, Емил Бачийски, Зоя Лекова, Катя Гецова, Никола Енев, Панчо Куртев, Филип Гайдов.

13 Октомври

18 ч., Галерия “Евдокия Арт Глас”  изложба „Стъкло”

ул. „Раковски” 120, София

Боби Кoруджиков, Веселина Маринова, Данаил Николов, Дарина Цурева, Евдокия Йочева, Катя Гецова, Мая Савова, Никола Енев, Петър Маламат, Петър Савов 

17 Октомври

18 ч., галерия Аросита

ул."Врабча" 12 Б, София

Студенти от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново.

Изложба „Художествено стъкло” – Деница Тодорова, Деница Добрева, Пламен Кондов

Творби и дипломни работи на студенти магистърска степен с главен преподавател            Анастасия Андреева и д-р. Борис Шпейзман – гост преподавател. Ръководител катедра доц. Борис Желев, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново.
НХА, София представя студентите от специалност- Дизайн на порцелан и стъкло
Мария Михайлова, Meрлина Генова. Ръководител –  Проф. Стоян Гайдов, Боби Кoруджиков.

18 октомври

15,30 ч., НХА, София

ул.Шипка 1, ателие 7

Лекция – JANE RUSHTON, САЩ – директор на фодация Berengo Studio,

Венеция, тема GLASSTRESS събития към Венецианското биенале

19 октомври

13 ч., НХА, София, бул. "Д-р Гм. Димитров"100, София,

ателие по специалност – Дизайн на порцелан и стъкло

Демонстрация – LAMPWORK : AIMEE SONES, САЩ, асистент МИРО ДИМИТРОВ

Вашият коментар