Юбилейна изложба, посветена на 120 години от рождението на Цанко Лавренов

На 7-ми октомври, петък, в 18 часа в Градска художествена галерия- Пловдив ще бъде официално открита изложбата „Между модерното и канона“. Тя е посветена на 120 години от рождението на големия художник Цанко Лавренов (1896 – 1978).

Експозицията има ретроспективен характер. Включените произведения са от сбирките на държавните и общински музеи и галерии в страната, най-голямата от които е на Градската галерия на Пловдив с 65 живописни творби. Другата значителна като обем колекция е тази на Фондация „Цанко Лавренов“. Участват и частни колекционери.След последната голяма изложба в Националната галерия през 2002 година тази е първата мащабна експозиция, която по нов начин ще срещне публиката с творчеството на една от най-интересните фигури в българското изкуство. Нейни куратори са, от страна на Фондация „Цанко Лавренов”, Анелия Николаева, (изкуствовед в Националната галерия) и д-р Станислава Николова, от страна на Софийска градска художествена галерия.

Изложбата включва повече от 150 произведения – живопис, графика, рисунки, приложни проекти. Тя е амбициозен по замисъл проект, целящ да представи изкуството на Цанко Лавренов в неговата пълнота от ранните творби до последната му композиция. Реализирането му се базира на задълбочено проучване на личния архив на художника, който за пръв път влиза в обръщение. Богатата документална част се интегрира сред изобразителния материал. Изложбата, базирана на детайлното проучване на Лавреновата биография, ще открие на публиката непознати до сега страни от творчеството на художника. Това са неговите първи опити в изкуството, датиращи от ученическите му години, новооткрити творби от „модернистичните“ му години с акцент върху формиращия го период на обучение във Виена (1920-1922).

 За пръв път Цанко Лавренов е представен и в контекста на 20-те и 30-те години на ХХ в. чрез контактите му с близки негови приятели художници от Пловдив като Данаил Дечев, Витко Бабаков, Златю Бояджиев, Васил Бараков, Давид Перец, Владимир Рилски – техни творби също са включени в експозицията. Откритие са  непознати до сега произведения на Лавренов в областта на илюстрацията и приложната графика. Посетителите ще могат отново да си припомнят познати знакови картини из циклите „Стария Пловдив“ и „Манастири”, както и емблематични образци като „Поет и природа“, „Малка нощна музика“, „Селски панаир” и други.

„Между модерното и канона“ е опит да се разчупят стереотипите в представите за художника. Извън консервативния образ, свързан преди всичко с картините от цикъла „Стария Пловдив“и родната тематика, Цанко Лавренов е многолик  в различните форми на своя стремеж към модерното. Отвъд канона, който сам създава в търсене на оригинален личен стил, отвъд границите на моделиращата го концепция за търсене на „национално по дух изкуство“, той е винаги чувствителен за новото. Творчеството му, особено през 30-те години, е съществен принос към модерния облик на българската живопис от първата половина на ХХ век.“

Изложбата е достъпна и за незрящи посетители, като за тях са изработени специални тактилни карти на някои от произведенията, придружени с обяснителни текстове, предоставени от Софийската градска художествена галерия.

За автора

Вашият коментар