Социален театър – Цвете

Механизмът на  „Социален театър” насърчава изразяването на лично отношение към актуални обществени проблеми. Идеята за „Социален театър” или „Театър на репресираните” се заражда в Латинска Америка в отговор на диктаторските режими и потискането на личната свобода. Актьорите представят на сцената актуален проблем… на местната общност, а на публиката е позволено да участва в изграждането на сценария като всеки зрител може да замести някой от актьорите и да промени действието съобразно своите виждания.

Форум театър е определян по различни начини, включително като “Театър за живот”, “Театър на провокацията”, “Театър за промяна”, “Театър на освобождаването”, “Театър на подтиснатите” и “Театър на демокрацията”. Разработен от бразилския режисьор Аугусто Боал, Форум театър е специфична съвкупност от техники, създадени да обучават хората как да играят активна роля в своята общност, както чрез местните власти, така и чрез намиране на директни решения на проблемите именно в тяхната общност, независимо от това дали той е екологичен, социален, политически или икономически.

Признат от Обединените нации посредством ЮНЕСКО като официално ”средство за социална промяна”. Форум театърът е изключително ползотворна и полезна банка от иновационни техники. Той се използва в целия свят за оказване на влияние върху законодателството и за създаване на повече граждански общества чрез култивирането на ангажирано и просветено гражданство, уважаващо човешките права и отговорности.

Ето и визитката на „Театър цвете“:

„В началото нямаше кой да ни научи. Опитвахме, грешахме, променяхме…

Впуснахме се да помогнем на всякъде, където има нужда от помощ. Оказа  се, че трябва да се радваме, ако успеем да помогнем на едно място. Разбрахме, че можем да помогнем единствено ако извикаме на помощ всички, които могат да помогнат. Разказахме много.'“

mediacafe.bg

За автора