Уроците на нашите баби и дядовци от 1880 година

Като част от програмата на Нощта на музеите и галериите, в къщата на Христо Г. Данов в Пловдив, в която той живее и развива своята книгоиздателска дейност от 1866 г. до смъртта си през 1911г., децата можеха да се запознаят с методите, с които са се обучавали през 1880 година.

Специално за тази цел бяха подготвени упражнения, взети от Буквар за обучение и самообучение, издаден през 1880 година, както и специални дъсчици за писане с калеми.

В къщата музей е разположена експозицията „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век“. Тя представя Пловдив като център на книгоиздаването в България през този период.

През 1857 година Христо Г. Данов става организатор на най-голямото у нас през Възраждането сдружение за книгоиздаване, което е основано в Пловдив. Издава близо 150 книги, написва 18 учебника (едни от най-добрите преди Освобождението), пръв на Балканите отпечатва по литографски път географски карти. След Освобождението издателството на Христо Г. Данов подготвя учебници и пособия за всички видове степени училища.

Всички тези, и много други експонати могат да бъдат видени в къщата му на ул. „Митрополит Паисий“ 2, след като изкачите точно 50-те стъпала, изградени по случай 50-годишнината от издателската дейност на Данов.

За автора

Вашият коментар