Пловдив Каравана – пътуващата сцена влиза в сърцата на пловдивчани

През 2013 година Международнa асоциация за пътуващи театри получи една необикновена покана в пощенската си кутия.

Накратко тя гласеше: „Град Пловдив кани Международна асоциация за пътуващи театри да подкрепи кандидатурата ни за Пловдив – Европейска столица на културата 2019“.

Посочените аргументи за кандидатурата, ентусиазираната покана към тази асоциация и мечтата за път, пробуди в артистите една неестествена наслада. 

Да поискат подкрепата на Международно обединение за пътуващи театри беше също начин да предложат на членовете и работата му възможността за преживяване на културата, вдъхновявайки се от срещите случили се в курса на историята и от тези по пътя, за да бъде предаден ключ за един по-добър живот на бъдещите поколения.

Без никакви колебания, асоциацията написа положителен отговор към предложението на най-стария съществуващ европейски град – Пловдив. 

Днес градът под тепетата вече носи титлата и е готов да посрещне изобилието от най-различни културни прояви. Такива, които ще оставят следи в сърцето и в съзнанието. Измежду тях се надяваме да ви предложим прояви показващи връзките и богатството на Пловдив и Европа. За връзките между жителите на Пловдив и посетителите на града, връзката между отделните артистични дисциплини, връзката между местните артисти и артистите – номади, връзката с прекосените територии.

Трупите на Международно обединение за пътуващи театри (CITI – Centre International pour les Théâtres Itinérants) ще дойдат с поне 25 спектакъла, които ще им позволят да присъстват в много квартали по едно и също време и да направят връзка между тях. 

Една колективна сценография, напомняща ни пътуващата вселена, ще свързва различните ни сцени, подканвайки към градска одисея с дух на празник, свобода и обмен. Така зрителите ще бъдат привлечени от визуалната картина да пътуват от сцена на сцена, от една вселена в друга, от квартал на квартал.

Разпръснатите сцените из целия град в една обща сценография ще спомогнат за премахване на границите между кварталите и изграждане на връзки между тях. Пътуващите трупи носят в себе си тази голяма сила да посрещат ежедневието с отворени сърца и носят със себе си цял един свят, който дълго ехти след представлението.

Животът се смесва с театъра и обратното. Отвъд спектакъла, всичко, което се случва около шатрата, ще бъде друг повод за срещи и споделяне – монтаж и демонтаж на обектите ни, всекидневието на пътуващите трупи. Международно обединение за пътуващи театри цели адаптиране, преоткриване и пресътворяване на градските публични пространства. 

Така се роди Пловдив Каравана – Интерактивни спектакли за сплотяване на кварталите (…следва продължение)!

Очаквайте представянето на всички пътуващи трупи с много интервюта, видео и снимки само в културния портал на Пловдив – Mediacafe.bg!

Проектът е част от програмата на ОФ "Пловдив 2019"

Вашият коментар