Въздействия и ползи от процеса „местоправене“

Когато обществените пространства се превърнат в част от ежедневието ни, те биват свързани с лични преживявания – среща с нови приятели, първите стъпки на детето, културни събития и спорт.

Placemaking-ът или“местоправенето“ е именно процесът на създаване на емоционални връзки с местата. Споделянето на тези връзки помага за укрепването на общността.

Какви положителни резултати може да ни донесе местоправенето:

  • Създава мост между различните хора- местата привличат различни социални групи хора – тийнейджъри, жени и деца, както и етнически и културен микс от хора, така публичното пространство ангажира хората на ниво „обща основа“.
  • То е предпоставка за икономическо развитие -подобренията публичното пространство могат лесно да бъдат насочени за катализиране на частни инвестиции и предприемачески дейности
  • Създава идентичност на общността- местата подхранват и оформят идентичността на общността. Така тя се припознава като „по-голяма“ организация, с добро чувство за всеотдайност, доброволчеството, ценности и обща визия.
  • Изграждане на демокрация- местата са общи помещения с обща цел, което провокира различни групи хора да работят съвместно в демократичен процес.
  • Ангажиране на младите – младежите често са пренебрегвана публика, която пропуска възможности не само да изгради лидерство, но и да намали чувството на апатия и цинизъм сред тяхната възрастова група.

Да си припомним:

Placemaking е процес, който се възползва от силата на изкуството, културата и творчеството, за да служи на интереса на общността с цел придвижване към по-широка програма за промяна, растеж и трансформация по начин, който също изгражда характера и качеството на място. Акцентът се поставя върху даване на поле за изява на младите хора, чиято задача е, посредством работни срещи и обществени обсъждания, да решат как биха искали да изглежда тяхното “място”.

За проекта на Сдружение BG Бъди активен – The Spot –„Място“, в чиято основa е заложен именно Placemаking-ът, прочетете ТУК

Кои 10 града ще имат своето "Място"  вижте ТУК

Още полезна информация за Placemaking можете да намерите ТУК

Ако имате въпроси относно проекта The Spot, можете да ги зададете на телефона на Сдружение BG бъди активен – +359 876 723 377

 

Вашият коментар