Студенти разработват проекти за площад „Централен“

Университетска работилница за изработване на концептуални проекти за площад „Централен“ ще събере архитекти-студенти в кино Космос в края на месеца. Темата, която трябва да бединява идеите им, е „Град на бъдещето“. Университетската работилница се организира от списание „Едно“ в рамките на Sofia Architecture Week. Участие в нея могат да вземат всички студенти по архитектура от страната и чужбина, а нейното представяне ще бъде на 8 октомври от 18 часа в зала 228 на УАСГ в София.

Домакин на работилницата ще бъде обживеното кино Космос на 19 и 20 октомври – събота и неделя. Студентите ще се организират в екипи по трима, а готовите концепции трябва да се представят на пано с формат А1 на български и английски. Бланка със задължителните атрибути на панела ще бъде предоставена при започване на работа. В края на работилницата студентите изпращат проектите си в дигитален формат (tiff с резолюция 300dpi) на адрес workshops@edno.bg.

Проектите трябва да съдържат:

– Ситуационно решение

– Функционално решение

– Обемно-пространствено решение

Партниращи университети:

– Нов Български Университет

– Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

– Висше Строително Училище Любен Каравелов

Журирането ще бъде проведено  от международно жури и ще протече на три етапа на 23 ноември в рамките на Sofia Architecture Week 2013:

+ първи етап –селекция на проекти, които ще преминат към втория етап.

+ втори етап – авторите на селектираните проекти ги представят пред широката публика в рамките на 5 минути и отговарят на въпроси на журито в до 10 минути. Екипите на работилницата трябва да имат готовност да представят проекта си на английски език.

+ трети етап – селекция и награждаване на финалните победители.

Наградените проекти ще получат безплатни пропуски за професионалния форум на SAW 2013, осигурени са награди още от партниращите университети и КАБ.

За регистрация, изпратете три имена, университет, курс, контакти (телефон и мейл адрес), както и дали ще се възползвате от настаняване в Дома на културата на адрес  workshops@edno.bg.

За подробна информация за Университетската работилница и Sofia architecture week, посетете сайта на фестивала.http://edno.bg/sofia-architecture-week-2013/festivalat

Вашият коментар