Каузата социално предприемачество в България

В два поредни четъртъка на 19 и 26 април от бяха проведени семинари на тема „Социално предприемачество“

МСМРБ и НМФ събраха младите хора бе симпатичното кафене „Отсреща“   

Национален младежки форум в партньорство с Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите проведоха дискусии-практики на тема: „Социално предприемачество“. В две части те се опитаха сновно да запознаят хората с идеята и да помогнат ясно да отговорят на въпросите свързани с него, като 

"С какво този вид предприемачество се различава от останалите? Каква е разликата при корпоративната социална отговорност? Как бихме могли да развием социално предприятие в България? Какви са законовите рамки? Има ли  възможни налични програми за развитие?  Кои са примерите в България и света?"

Семинарът, който се проведе под формата на дискусия в приятната и позитивна атмосфера на кафене “Отсреща“, където присъстващите имаха възможност свободно да взимат участие и да обменят знания и опит. В рамките на няколко часа участниците имаха за задача, по групи или индивидуално, да подготвят проект за „социално предприемачество“, който да представят пред останалите. Така с помоща на водещият лектор  Георги Мерджанов се осигури възможност за отворена дискусия, където с ясни насоки и идеи се спомогна за изясняването и възможностите на техните проекти.

Събитието се организира с доброволното участие на МСМРБ и е част от проект финансиран по Еразъм+, Ключова дейност 2 с наименование Dive Deeper into Social Entrepreneurship, в който национален младежки форум е партньор. Водеща страна по проекта е Македония с партньорството на България, Турция, Гърция, Румъния, Перу, ЮАР и Коста Рика.

Основната цел на проекта е да проучи основните умения, които са нужни за да се осъществява социално
предприемачество, да популяризира темата сред  различни общности в държавите партньори и да оцени нуждата от създаване на законодателна рамка – позитивите и негативите от такава, в зависимост от контекста на всяка държава партньор.

Фисилитатор бе добре познатият в младежките среди в страната Георги Мерджанов – Младежки работник, участвал в инициативи като Кино КОСМОС – Културен Космос, Национален Дебат Варна. През 2017 година той е заместник-председател на Национален младежки форум отговорен за приоритет естна младежка работа и политика. Интересите му са в „Право на града“, „Активно гражданство“ и „ Неформално образование“.

За автора

Вашият коментар