От затвора към общността – умения за свобода

На 27 април в пловдивския затвор се проведе заключителна изява обучение за служители в държавни и общински структури, работещи с бивши и настоящи лишени от свобода по проект “Умения за свобода – артистични пътища за развитие на професионални умения на затворници”, съфинансиран от Програма Еразъм + на ЕС/Стратегически партньорства.

Събитието на тема “Напасване на уменията на лишените от свобода и предлаганата работа на пазара на труда. Опит и резултати в областта на артистичните дейности” оповести резултатите, постигнати, в който си партнираха 10 организации от 8 държави за 3 години. Проектната работа на партньорите, част от които е пловдивската организация Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“,  се обляга на добрите практики в рехабилитацията и интеграцията на осъдени лица в цяла Европа и по света, за да се изведе Обща европейска рамка в уменията, придобити чрез изкуство и театър.

“Ефективността на проведените занимания и продуктите, изведени през три-годишното ни сътрудничество си заслужават да бъдат разпространени и в други затвори и институции, служещи за рехабилитацията и интеграцията на лишените от свобода след тяхното освобождаване, но  не само – практиката доказва, че те могат да са в помощ на корекционните програми по време на престоя им в наказателната институция.”, каза г-жа Николета Янева, ръководител на проекта.

Интерес предизвика представянето на специално разработените по проекта  Наръчник за оперативна работа с лишените от свобода (разработване и валидизиране на техните умения) и интернет страница с база-данни, която служи за търсене и намиране на работа. В тази база-данни лишените от свобода, след тяхното освобождаване,  имат възможност да се свържат с работодатели от цяла Европа и да се реализират на пазара на труда, благодарение на придобитите и развити умения по време на експерименталната фаза на проекта.  

Наръчникът беше представен на участниците чрез видео и аудио представяне от г-н Франческо Ферари от Асоциация EFA (Equipe Formatori Associati) , обучител и автор на наръчника по проект “Умения за свобода”. 

Общо 140 лишени от свобода са участвали в проекта на 8 места за лишаване от свобода – Европейски наказателни инстутуции и в Турция. Г-н Ферари посочи, че най-много лишени от свобода са участвали в България –  Затвор Пловдив, където са проведени над 200 часа активна работа в различните модули – Бизнес етика; Спирит ефекти; Декупаж; Японски приложни изкуства /рециклиране на хартия и оригами/; Пластика и Театър. Продължителността и обхвата са важни за устойчивостта на резултатите от развитите умения, но и за тяхното валидизиране, добавя той. 

Театралната постановка “ Рейс” на Стратиев през юни 2017 и Изложбата на произведените арт-продукти в галерията на Общински съвет през декември 2017 бяха само част от пиковите моменти за лишените от свобода и експертите работещи с тях. “С представителните изяви на лишените от свобода в общността (освен всички останали ползи за участниците) се стремим да свалим стигмата от затворниците, за да подобрим техните шансове за реализация на пазара на труда”, каза г-жа Емилия Крушков – психолог по проекта

По време на срещата бе дадена и изключително добра обратна връзка към работата  на Сдружението от страна на г-н Сивков – Началник ИСДВР в Затвор Пловдив. Бяха обсъдени и практическите аспекти на работата с осъдени лица, като своя опит сподели и г-жа Лилия Секова, режисьор и ръководител на театралната работилница. 

Сдружение Обединени професионалисти за устойчиво развитие  продължават своята работа в Затвор Пловдив, за да се подсигури устойчивост на резултатите. 

Вашият коментар