Команда “Роботи, след мен!“

Божидара Неделчева – дипломант по специалността „Автоматика и информационна управляваща техника“,  днес следобед тя ще защити дипломната си работа с един специален робот
 
Роботът й следва неотлъчно хора и дори други роботи. Според нейния научен ръководител гл.ас. д-р Севил Ахмед, дипломната работа на Божидара е много перспективна. „ Тя е свързана с мобилна роботизирана платформа, която разпознава и избягва препятствия в затворена среда. Върху движещия се робот е интегрирала допълнителни сензори, за да може да се избягват препятствия, които не попадат в обсега на лазерния далекомер, който е основния сензор. Прикрепила е и още 3  сензора, с което се подобрява автономното поведение на робота. Най-вероятното приложение на дипломната работа е в споделена работна среда човек-робот или робот-робот," сподели г-жа Ахмед.
 
Според Божидара Неделчева един робот може да следва друг робот по различни начини. Може например да се спазва определена дистанция, определена ориентация. Това може на практика да означава, че роботът, който следи друг робот и носи оборудване, то да бъде винаги „под ръка“ на водещия робот. Бъдещият инженер Неделчева казва, че оценява и рисковете от взаимодействието между двата робота. „Те са свързани с правилното предаване, приемане, четене и анализ на информацията от сензорите. Тази информация от моя робот се предава в сървъра на Техническия университет, там се обработва и в реално време се задават команди към следящия робот. Ако по някаква причина обратната информация „пропадне“, резултатът най-често е един буйстващ робот, който се блъска във всичко заобикалящо.“ – коментира Божидара.  
 
Темите по роботика са едни от най-харесваните за дипломни работи в Техническия университет – филиал Пловдив, защото се работи със съвременни технически средства и се решават съвременни проблеми. Този избор най-често се прави от студенти по специалностите „Автоматика“ и „Мехатроника“. „Елементите за създаването на роботи на дипломантите се финансират от изследователски проекти на Техническия университет – филиал Пловдив, от бюджета на клуба по роботика към университета, от спонсори и понякога със собствени средства“, каза доц. д-р Никола Шакев – заместник директор на вуза.
 
Той е и ръководител на клуба по роботика, в който членуват общо 20 студенти от различни курсове. „Сбирките ни са място за споделяне на идеи и търсене на решения.“ – каза в заключение доцент Шакев.

Вашият коментар