5196 кандидат-студенти се борят за места в ПУ

5196 кандидат-студенти са подали документи за обучение в Пловдивския университет 

Броят е с 617 повече от миналата година, удължава се срокът за кандидатстване само с оценка от ДЗИ 

Общо 5196 души са подали документи за участие в редовната кандидат-студентска кампания на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, съобщи заместник-ректорът доц. д-р Мария Стоянова. Това е броят кандидатствали само за специалностите във висшето училище, не и за филиалите му. Те ще се съревновават за 2760 места в редовна форма на обучение и 502 в задочна.

Справка на университета показва, че миналата година за редовната изпитна сесия са се записали 4579 човека, което с 617 по-малко в сравнение с кандидатите сега. Към момента общо 203 са записаните нови студенти с отлични оценки от предварителните изпити и отличници от състезания. Броят е по-висок в сравнение със същия период миналата година, когато записаните по този ред са били 164 души. 

Документи за явяване на изпитите през м. юли се приемаха от 13 до 27 юни. ПУ „Паисий Хилендарски“ удължи единствено срока за приемане на документи за кандидатстване с оценка от матура до 5 юли. Към момента кандидатствали само с оценка от държавен зрелостен изпит са 2471 души, което съответства на почти 48% от всички кандидат-студенти за редовната кампания. 

Подобно на предходната година и сега първите две места при най-предпочитаните специалности в редовна форма на обучение са за бакалавърските програми „Софтуерно инженерство“ с 314 кандидати за 90 места, и „Софтуерни технологии и дизайн“ – с 260 кандидати за 90 места. Специалността „Право“ е посочена като първо желание от 224 човека при обявен прием от 130 места. Четвърта е бакалавърската програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – тя е първи избор на 218 души, които ще се борят за 120 места. 

Следват редовните форми на обучение по „Психология“, „Английска филология“, „Маркетинг“, „Приложна лингвистика – английски с втори чужд език“, „Мениджмънт на туристическия бизнес“, „Бизнес информационни технологии“, „Финанси“, „Молекулярна биология“. Макар и не в челните места по брой кандидати, на голям кандидатстудентски интерес се радват специалностите „Графичен дизайн с реклама“ – 75 кандидати за 15 места, и „Културени туризъм“ – 47 кандидати за 4 места. Т.е. в първата специалност петима се борят за едно място, а във втората – почти 12 души за една бройка. 

Продължава положителната тенденция от последните години да се увеличава кандидатстудентският интерес към природните и техническите науки. Сред фаворитите на бъдещите висшисти са редовните форми на обучение по бакалавърските специалности „Информационно и компютърно инженерство“, „Медицинска биология“, „Медицинска химия“, „Фармацевтични биотехнологии“, „Автомобилна техника”. Запазва се и наложилият се през последните години висок интерес към педагогическата специалност „Физическо възпитание” – 177 са кандидатите за 80 места в двете форми на обучение. 

Като отрицателна тенденция обаче Пловдивския университет отчита липсата на интерес към специалности като „Физика и математика“ – редовна форма, „Гражданско образование и биология“ – редовна форма и „Български и руски език“ – задочна форма, които не са посочени като първо желание от нито един кандидат. 

Въпреки че през настоящата година новата специалност „Национална сигурност“ ще бъде само в платена форма, за нея също има голям брой кандидати. Като първо желание в редовна форма тя е посочена от 41 души при 20 места и от 79 души при същия брой в задочно обучение. 

Първата позиция при най-предпочитаните специалности в задочна форма за поредна година заема „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – тя е посочена като първо желание от 282 човека при обявен прием 70. Второто и третото място също са повторение на миналогодишната класация на ПУ „Паисий Хилендарски“ – „Психология“ с 99 кандидати за 25 места и „Маркетинг“ с фрапиращото съотношение 94 кандидати за 5 места, което означава, че почти 19 души се борят за едно място. 

Традиционно най-масов е изпитът по български език, който тази година е насрочен на 1 юли. Участие в него са заявили 971 души. На следващия ден са изпитите по история на България с 266 записани, по английски език – 197, и информатика – 165 човека. Комплексният изпит по физическо възпитание е насрочен за 2 и 3 юли и на него ще се яват 204 души.

По няколко изпита дневно ще има на 3, 4 и 5 юли. На 3 юли ще се проведат изпитите по география на България (45 кандидати), психология (149 кандидати), испански език (4 кандидати) и химия (18 кандидати). За 4 юли са обявени изпитите по математика (205 кандидати), теология (3 кандидати) и физика (9 кандидати). 

В последния ден от кампанията, 5 юли, са насрочени 5 изпита – по биология, музика, изобразително изкуство, френски език и немски език. Тази година проверката на говорните и комуникативните способности се проведе в рамките на срока за записване – от 13 до 27 юни включително, като участие са заявили 1005 души.

Както всяка година изпитът по „Актьорство за драматичен театър“ е насрочен за месец септември. Два пъти повече в сравнение с миналата година са кандидатите, заявили желание за участие в изпита – общо 31, а акредитираният държавен прием е 15 места. Трите конкурсни кръга ще се проведат в три последователни дни – 10, 11 и 12 септември. В изпитната комисия ще бъде режисьорът Теди Москов, който ще ръководи първокурсниците в актьорската специалност през новата учебна година

Вашият коментар