Студентите от ПУ със засилен интерес към програмата „Еразъм“(СНИМКИ)

Силно заинтересовани студенти от пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ напълниха зала Компас вчера на 25.02.2016, за да чуят увлекателния и добра запознат с програмата Еразмус+ лектор Николай Кузмов.

Още в началото на срещата се оказа, за добро или лошо, че почти никой от присъстващите не е запознат с младежката програма Erasmus+. "Всички, които дойдохме с убеждението, че съществува само една програма по Еразъм, която представлява обмяна на студентски опит в чуждестранно висше заведение за срок от един или два семестъра, се оказахме приятно изненадани, че Erasmus+ е нещо съвсем различно", сподели студентка пред екипа на mediagafe.bg

Какво е то?

"Програмата Еразъм+ съществува от 2014-та година. като преди това най-популярни са били програмите: Коменски, Леонардо Давинчи, Младежта в действие, т.н., общо 7. От 2014г ЕС обединява тези 7 програми в  Еразъм + която получава 40% растеж като брой участници и фонд от 14.7 млрд.евро", обясни Николай Кузмов, който се занимава от 6 години по програмата „Младежта в действие“.

След това интересно въведение и нарасналият интерес на присъстващите студенти, Николай се фокусира върху сектор „Младеж“, който представлява неформално образование, което е: организирано, включва образователни игри, дава се свобода за избор на участниците какво да учат, извършва се от обучител – макар че Кузмов предпочете думата треньор – и всички са равнопоставени – разделението между учащ и преподавател го няма тук, както и оценяването, с което всички сме така добре „наплашени“. 

Този сектор „Младеж“ предлага два вида обучение, каза Николай, и те са младежки обмен и мобилност за младежки работници, като и двете имат някакви сходности. 

„Кой може да участва?“ беше въпрос №1 от публиката и явно този, който всеки искаше да зададе в даден момент

Условията за участие за младежки обмен са:

•Възрастови ограничения: 13 до 30 годишна възраст;
•Участникът трябва да има поне елементарни познания по английски до толкова да може да се представи и да разбира общо взето събеседника си.

Кой държави участват в програмата?

-Всичките 28 държави членки на ЕС, както и още 5 – Македония, Сърбия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция. Условия за участие за мобилност за младежки работници е да са над 18 години и да имат елементарно познание по английски език.

„Какви са проектите?“ беше вторият нажежал въпрос, при който отговорът се състоеше от три възможности:

1.Проекти създадени от организации, към които студента може да кандидатства и бъде изпратен от тях;
2.Самостоятелни проекти организирани от различни организации като се кандидатства към всеки проект индивидуално, а не като група;
3.Чрез ЦРЧР (Център за Развитие на Човешките Ресурси)

Николай с ентусиазъм заяви, че проектите по които се работи варират като тематика и не е задължително избраният от участника проект да съответства на неговата/нейната специалност. Всички разходи от-до са покрити и целта е наученото „там“ да бъде споделено „тук“ и взаимно да се изгради едно по-добро цялостно европейско общество. Като резултат, всички участници получават сертификат, който е издаден от ЕС и свободно, даже е препоръчително, може да се показва на работодатели, тъй като е голям плюс към професионалния и академичен опит на всеки участник.

Снимки: Ива Койчева

За автора

Вашият коментар