Започва борбата за най-зелен европейски град

Европейската комисия започна подбора на „Европейска зелена столица“ за 2016 г.С наградата за Европейска зелена столица се отличават градовете, които правят най-много за съобразяване на градския живот с околната среда. Годишното отличие има за цел да насърчи европейските градове да предприемат действия, за да станат по-привлекателни и здравословни места за живот, работа и туризъм — градове, които са „подходящи за живеене“, съобщава greentech.

За първи път европейски градове с повече от 100 000 жители могат да се кандидатират за наградата. Преди това бяха допускани само градове с население 200 000 души или повече. Промяната означава, че наградата вече е достъпна за над 400 града в цяла Европа. Ползите за града, обявен за „Европейска зелена столица“, започват с по-чиста околна среда, нови работни места и инвестиции и включват ръст на туризма, положително отразяване в международните медии и повече спонсорство за проекти, свързани с околната среда.

Отличието има няколко цели – да покаже градовете, които уверено постигат високи екологични цели; да насърчи градските управи да си поставят амбициозни цели за подобрение на екологията и устойчивото развитие в бъдеще, и да вдъхнови други градове чрез нови идеи, добри практики и опит.
Кандидатурите ще бъдат оценявани въз основа на 12 показателя:
1. ограничаване и приспособяване към изменението на климата,
2. местен транспорт,
3. екологично чисти градски зони, включително устойчиво използване на земята,
4. природа и биологично разнообразие,
5. качество на въздуха,
6. качество на звуковата околна среда,
7. генериране на отпадъци и тяхното управление,
8. управление на водите,
9. пречистване на отпадните води,
10. екологични иновации и устойчива заетост,
11. енергийна ефективност,
12. интегрирано управление на околната среда.
Наградата е отворена за държавите – членки на ЕС, присъединяващите се страни и страните кандидатки (Хърватия, Бивша югославска република Македония, Исландия, Черна гора, Сърбия и Турция) и страните от Европейското икономическо пространство.
Градовете могат да кандидатстват онлайн на сайта www.europeangreencapital.eu. Срокът за представяне на кандидатури за наградата за 2016 г. е 17 октомври 2013 г. Наградата се присъжда от европейско жури, подкрепяно от експертна група от утвърдени специалисти в различни области на опазването на околната среда. Носителят на наградата ще бъде обявен през юни 2014 г.Отличието има няколко цели – да покаже градовете, които уверено постигат високи екологични цели; да насърчи градските управи да си поставят амбициозни цели за подобрение на екологията и устойчивото развитие в бъдеще, и да вдъхнови други градове чрез нови идеи, добри практики и опит. Наградата е отворена за държавите – членки на ЕС, присъединяващите се страни и страните кандидатки (Хърватия, Бивша югославска република Македония, Исландия, Черна гора, Сърбия и Турция) и страните от Европейското икономическо пространство.Градовете могат да кандидатстват онлайн на сайта www.europeangreencapital.eu. Срокът за представяне на кандидатури за наградата за 2016 г. е 17 октомври 2013 г. Наградата се присъжда от европейско жури, подкрепяно от експертна група от утвърдени специалисти в различни области на опазването на околната среда. Носителят на наградата ще бъде обявен през юни 2014 г.

За автора

Вашият коментар