Първенец се вдига против изграждането на кариера

Жителите на всички села в околността се притесняват, че околната им среда ще бъде замърсена

Голяма част от терена, искан от инвеститора за кариера, е частна собственост

На протест е възможно да излязат хората от Първенец и селата от Родопската яка около него. Недоволството се засилва, заради един инвестиционен план, който според тях ще наруши начина им на живот, околната среда, здравето и препитанието им. Става въпрос за проекта на Тодор Воденичаров  – собственик на фирма Толи – ЕООД, който иска да изкопае кариера върху частен имот, от която да добива чакъл и пясък. Територията, върху която иска да строи, се пада на еднакво разстояние от Първенец, Коматево, Златитрап, Прослав и Брестовица. По ПУП пространството възлиза на общо 210 декара, от които 69 декара са негови, 25 са общински, а останалите са частни имоти на над 25 души. Основният проблем е, че евентуалната бъдеща кариера ще е едва на 500 метра от най-крайния квартал на селото и че ляга на дигата на Първенецка река, чието ниво на подпочвени води без другото е спаднало рязко. Подобен е случаят с кариерата в Белащица и Марково, заради която кладенците са пресъхнали. Точно затова силно подкрепят съседите си по село. Подкрепата идва от всички страни на Родопската яка, защото всеки ще е засегнат, включително лозарите и земеделците. Най-големият лозов масив на Брестовица започва на нищожните 100 м. от терена, зададен за кариерата. Много са и градините и пчелите, които се отглеждат в района.

Толи – ЕООД е регистрирана през 1994 г. в с. Първенец с дейност в областта на строителството. Всички аспекти на работата ѝ могат да се открият в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР. Фирмата е известна още от 2000 година, когато от Община Пловдив ѝ възлагат задачата да изчисти коритото на река Марица. Вместо това избухна скандал, че фирмата извършва незаконен промишлен добив на дървесина. Екоактивистите от „Зелени балкани“ протестираха, но официалната проверка не доказа нарушения по изпълнението на договора.

Тодор Воденичаров входира инвестиционното си намерение за кариера в Министерството на енергетиката през 2011 година. В община Родопи се подава през 2016-та. От тогава до сега живущите в Първенец са входирали над 100 жалби, включително и възражение от кметството на селото. Въпреки тях в доклада на инвеститора не пише да има възражения на база подадените през годините документи.

В момента тече процедура на ОВОС, след която може да се подпише договор за държавна концесия. Ако това се случи, Воденичаров ще ръководи кариерата в срок от 35 години. Кариерите са свързани с изкопни дейности. Процесът включва копаене на баластра, натрошаването ѝ, извозване и продажба. Жителите се притесняват, че подобни дейности ще замърсят в пъти въздуха. Праховите частици ще посипят всичко наоколо, заради ветровете, духащи в посока Прослав и Коматево. По закон подобна инвестиция задължително е свързана с изграждане на оросители, които целогодишно да прочистват вредните емисии.  В доклада на Толи – ЕООД подобна тема не е засегната. Другото, за което се притесняват е, че ако концесията бъде одобрена, държавата има право да отчужди общинските и частните им имоти.

От Инициативния комитет срещу кариерата твърдят, че инвеститорът никога не е говорил със собствениците за откупване на земята. Той е учреден от 99 души, които организират подписка и събират над 1500 подписа. Тя е внесена в Общински съвет и община Родопи с молба компетентните органи да обърнат внимание на казуса. Решението все още се чака. Междувременно подписка се прави и в Коматево и Прослав.

„Водата също ще стане огромен проблем. Ще се превърнем в Перник номер 2. По проект е писано, че инвеститорът иска да копае 15 метра под нивото на реката, което означава, че водата ще пропадне. А с какво ще се запълни тази кариера? Повечето се пълнят с боклуци, които тровят подпочвената вода. За да се възобнови, трябва да се напълни с материал, сходен с изкопания.“, споделят от комитета.

В доклада на Тодор Воденичаров към община Родопи някои отдели са дали положително становище. Такива са РЗИ Пловдив, Басейнова дирекция и ВиК Пловдив. Очаква се становището на РИОСВ Пловдив да излезе след общественото обсъждане.

То ще се състои на 11 февруари в читалището на село Първенец. Ще започне в 14:00 часа, а на него ще присъстват жители, инвеститорът, еколози, общински съветници, кметовете на засегнатите села и сдружения. Ако не се стигне до консенсус, хората са готови да излязат на протест, за да защитят земята си и околната среда.

Очаквайте продължение по темата…

За автора

Вашият коментар