15 хил. студенти се регистрираха в „Студентски практики“

Очаква се общо 60  хил. студента да се включват в най-масовата стажантска програма в България

Проектът „Студентски практики“ се осъществява с партньорство с всички 51 висши училища в България, а основната му цел е да предостави възможност на над 60 000 студенти да получат обучение в реална бизнес среда, отговаряща на изучаваната от тях специалност или професионално направление (професионални направления или област на висше образование) в продължение на 240 часа.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“), като след приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лева.

Практическото обучение се провежда индивидуално или в група с помощта и под контрола на служител на организацията (ментор)  и при наставничеството на преподавател от висшето училище (академичен наставник). Регистрацията на студентите и кандидатстването за обявените работни позиции, както и избора на академичен наставник се осъществява чрез уеб системата на студентски практики.

След приключването на своята практика, студентът е длъжен да попълни финален отчет за приключване на практиката, самооценка и оценка на проведената практика и обобщена оценка за участието в практическото обучение. След попълването на финалния отчет на менторите и академичните наставници, следва да бъдат изплатени и стипендиите в размер на 480 лева.

praktiki2

Интересът към програмата нараства с всеки изминал ден. На 17 юни първите 200 студенти започнаха своята практика, а към днешна дата стартиралите такава са вече 9 549, а приключилите с нея – 2 404. Потвърдените студенти за провеждане на практика са 14 684, а тези които вече са избрали своето място и текат процедури за стартирането на практиката – 12 962.

Към днешна дата регистрираните фирми, предоставящи на студентите възможност да се обучават в реална бизнес среда са 6 807, а разкритите позиции – 38 810.

В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя. Бюджетът на проект “Студентски практики” е 56 000 000 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Вземи участие в Job Fair 2013 в Пловдив. За повече информация виж тук!

 

За автора

Вашият коментар