Приемната грижа е подкрепа за нуждаещите се деца и семейства, а не начин за печелене на пари

Във връзка с разпространяваната напоследък информация, че приемната грижа е добра възможност за печелене на пари, публикуваме становището на Национална мрежа за децата по темата:

Национална мрежа за децата категорично възразява срещу представянето на приемната грижа като бизнес и срещу нападките към  приемните родители в страната.

Апелираме да не противопоставяме и делим родителите на биологични и приемни, а да говорим за нуждите на децата и как те най-добре могат да бъдат посрещнати.  Ние вярваме, че всяко дете има нужда и право да расте в семейство, да има детство и бъдеще.

Факт е, че има пропуски в нормативната уредба и нужда от повече подкрепа за биологичните родители на децата. Вече повече от 3 години, организациите – членове на Мрежата настояват за  разработване на цялостна семейна политика, с ясни цели, мерки и дейности и възприемането на семейно ориентиран подход във всички области, засягащи детското благосъстояние – социално-икономически мерки, образование, здравеопазване, жилищно настаняване, закрила на детето, социално подпомагане и други.

Вината за липсата на такава политика и подкрепа най-малко трябва да се търси в приемните родители – хората, които поеха отговорността да се захванат с тази трудна задача и които станаха единствената реална алтернатива на институциите. Голяма част от децата, които те приемат в домовете си, са живели в институции, белязани са от престоя в там  и с години не могат да се адаптират към нормалния живот. Друга част са малтретирани от своите семейства, използвани са за просия или са в риск да бъдат настанени в социален дом.

Според данните, предоставени от Националната мрежа за деца, общата стойност на проекта проект „И аз имам семейство“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е 14 989 455 лв, като от мрежата призовават Агенцията за социално подпомагане да оповести какви са действителните разходи по проекта, каква част от тях са били похарчени за разходи за заплати за социални работници, административни разходи и каква част са отишли за подкрепа на приемните родители и децата, настанени при тях.

Съществуват редица международни изследвания и доказателства за последиците върху развитие на детето от престоя в институции. Институционалната грижа води до дълготрайни негативни последствия за здравето и психо-социалното развитие на децата.  Изследванията показват, че при деца под тригодишна възраст е възможно институционализацията да потисне мозъчните функции по време на най-важния период от развитието на мозъка, оставяйки трайни поражения върху социалното и емоционалното поведение.

***

Процедурата по подбор, обучение и одобряване на приемните родители отнема от 4 до 6 месеца. Процесът  на оценяване включва поне няколко срещи със социален работник и/или психолог; посещения в дома на  кандидатите за оценяване на жилищните условия и безопасността на дома; среща с поне двама души, които могат да дадат писмена препоръка за кандидатите; участие  на кандидатите в първоначално обучение за същността на приемната грижа. Работата с родното семейство на детето и връзката с биологичните му родители е важна част от обучението и подготовката на приемните родители. Практиките на организациите – членове на Мрежата за популяризиране на приемната грижа, подбор и подкрепа на приемни родители показват, че там, където е възможно и за това се работи в партньорство, децата се връщат при биологичните си родители и/или поддържат контакт с тях. Ролята на приемните родители да подкрепят децата да не осъждат родителите си, да им помогнат да приемат, че са имали трудности и не са били готови да бъдат най-добрите родители в този конкретен момент е изключително важна.

По данни на АСП към края на декември 2013 г., 1943 деца са настанени в приемна грижа. В същото време, броят на децата в домове  е 4167, като от тях 1204 са в домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 години. Би било много по-добре тези деца да бъдат настанени при приемни родители вместо в дом.

За автора

Вашият коментар