Отворено писмо до институциите и медиите в Пловдив от младежки организации

 

ОТВОРЕНО ПИСМО
 
от
 
студентските съвети и младежки общности на град Пловдив
 

До кандидат кметовете на град Пловдив

инж. Иван Тотев и г-н Славчо Атанасов

Политическите партии в Общински съвет на гр. Пловдив:

Атака, Българска социалиситическа партия, ВМРО-БНД, ВМРО – НИЕ, ПП ГЕРБ,  Движение за права и свободи, Земеделски съюз “АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ”, Кауза Пловдив, Синята коалиция, Съюз за Пловдив

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имайки предвид:

  • Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите;
  • Националната стратегия за младежта 2010-2020, приета от Министерски съвет през 2010г.;
  • Стратегия “2020” на Европейската комисия;
  • Стратегическите приоритети на Национален младежки форум
се обръщаме към вас със следните препоръки и предложения свързани с младежката работа в гр. Пловдив и нейното устойчиво развитие през следващите години:
  • запазване функцията заместник-кмет отговарящ за младежките дейности и спорт в Община Пловдив;
  • гарантиране устойчивото и прозрачно развитие на съществуващата Програма “Пловдив за младите” в синхрон с интересите и нуждите на младите хора на град Пловдив;
  • развитие на ефективни и устойчиви механизми за активен диалог между младите хора на гр. Пловдив директно с кмета на гр. Пловдив и Общинския съвет;
  • съдействие за създаване и приемане на Общинска стратегия за младежта с активното участие на младите хора на град Пловдив.

Вярваме, че младите хора са не само бъдещето, но и настоящето на град Пловдив. Водени от желанието си за активно включване на младите хора в развитието на града ние очакваме управляващите в град Пловдив да подадат ръка на младите хора.

Очакваме вашата позиция и оставаме на ваше разположение!

27.10.2011 година

гр. Пловдив

 

С УВАЖЕНИЕ:

 

МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ ЗА МИР И РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СКАУТИ

ХОРОВА ШКОЛА "ХОР НА ПЛОВДИВСКИТЕ МОМЧЕТА И МЛАДЕЖИ "СТЕФКА БЛАГОЕВА"

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

МЛАДЕЖКА МРЕЖА НА КТ ПОДКРЕПАБЕСТ СОФИЯ – КЛОН ПЛОВДИВ

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ФОЛКЛОРНА СТУДИА "ИГЛИКА"СДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ПСИХОЛОЗИ В БЪЛГАРИЯ ''4ТИ АПРИЛ'' – КЛОН ПЛОВДИВ

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

ФОНДАЦИЯ 'МУЗИКАЛНА МЛАДЕЖ''СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ЗЕЛЕН ПЛОВДИВ

За автора

Вашият коментар