Трета годишна „Борса на проекти и идеи“ в Пловдив

На 23 септември ще се проведе третата годишна „Борса на проекти и идеи“, която ще се състои в Галерия Пловдив на ул. „Авксентий Велешки” № 20, в рамките на инициативата „Седмица на благотворителността” в Пловдив.

Целта на борсата е да насърчи ефективно практическо сътрудничество между местните бизнес и граждански организации като отчита интересите и възможностите и на двата сектора. На борсата могат да се обменят стоки, материали, оборудване, услуги, контакти, експертиза, доброволен труд, идеи за бъдещо сътрудничество. Но основно правило е, че не се говори за пари и не се търсят пари!

Ползите за участниците в Борса са разнообразни – нови партньори, достъп до нови ресурси и мрежи от контакти, възможност за достигане до нови потребители, участие в развитието на местната общност, обществено признание.

Борсата се организира от Фондация „Лале” и Община Пловдив в сътрудничество с Областен информационен център Пловдив, Регионална Занаятчийска камара Пловдив и Търговско-Промишлена Камара Пловдив.

Моделът „Борса на проекти и идеи” е създаден и е много популярен в Холандия, където ежегодно се провеждат десетки борси. От 2007 година моделът се прилага с успех и в Германия, Австрия, Белгия и други европейски страни. Методът е особено подходящ в период на икономическа криза, когато ресурсите (средства, услуги, материали, оборудване и др.) са ограничени и ефективното им използване е от съществено значение за всички.

Борсата се организира на доброволни начала с активното участие на хора и организации от различни сектори – местна власт, нестопански и стопански сектор, медии.

Вашият коментар