УС на Пловдив2019: „Отстраняването на Манол Пейков е неприемливо“

Това е първата публична реакция от страна УС, въпреки че от Общинската фондация в последните няколко години бяха изгонени десетки личности, които заложиха името и авторитета си за града

Част от Управителния съвет на Фондация Пловдив 2019 се обърна с официално писмо към Общински съвет след освобождаването на Манол Пейков. Мариана Чолакова, Милена Чакандракова, Любозар Фратев и Пенка Калинкова застанаха срещу решението на съветниците и споделят, че са готови да защитят името на всеки един от тях публично по всяко време. Те се възпротивяват и по начина, по който се случват нещата, което е неприемливо за града и за Европейската столица на културата. 

ОТВОРЕНО ПИСМО

Относно: освобождаването на Манол Пейков като член на Управителния съвет  на Общинска фондация „Пловдив 2019“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
УВАЖАЕМИ МЕДИИ,

Във връзка с освобождаването на Манол Пейков – член на Управителния съвет (УС) на Общинска фондация „Пловдив 2019” с Решение на Общински съвет – град Пловдив от 18.05.2017 г. и с мотивация за това решение – съмнение за конфликт на интереси във връзка с намерения за бъдещо издаване на книга от ИК „Жанет 45“, завяваме следното:

1. Манол Пейков никога и при никакви обстоятелства не се е възползвал, нито е заявил намерения да се възползва от средства на ОФ „Пловдив 2019” за издаване на каквато и да е книга. На въпросното заседание  от 29.03.2017 година УС взе решение със следния текст: „Приема за сведение предоставена информация относно провеждане на антропологично изследване на кв. “Столипиново“ и възлага на Манол Пейков да проведе среща с антропологичния екип за изясняване концепцията на книгата“. В хода на разискванията по тази точка, УС изрази притеснение от размера на разхода от около 30 000 лева за продължаване на проекта, като все още не е разработен детайлен бюджет и няма изяснена концепция за хартиеното издание. Манол Пейков многократно и категорично заяви, че тъй като проектът „Махала“ е един от най-важните в програмата нa Европейска столица на културата, той като издател би застанал зад него и би издал изследването напълно безплатно. 

2. Предложението за неговото освобождаване и впоследствие гласуването на Общинския съвет се основава на липсваща фактология и в този случай не може да бъде окачествено по никакъв друг начин освен като спонтанно решение, което е неприемливо за Пловдив – Европейска столица на културата.

Настояваме за прекратяване на подобен тип инсинуации и омаскаряване на обществения ангажимент на Манол Пейков. Настояваме да се преразгледа Решението на Общинския съвет. Всеки един от членовете на УС на ОФ „Пловдив 2019” е заложил авторитета си, дарил е компетенциите, времето и сърцето си на една достойна кауза, което не бива да бъде подценявано и да се тълкува недобросъвестно.

Готови сме да защитим хората и дейността на Фондацията публично и по всяко време!

Членове на Управителен съвет на ОФ „Пловдив 2019:
Мариана Чолакова
Милена Чакандракова
Любозар Фратев
Пенка Калинкова

Снимка: podtepeto.com

 

Вашият коментар