Държавата плаща студентските такси при договор с работодател

Държавата ще заплаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване. Това предвижда одобрена от правителството Наредба, която урежда условията за сключване на договорите и начина на финансиране обучението на студентите, съобщиха от МОН.

Ежегодно министърът на образованието и науката ще утвърждава списък със специалностите, за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет по реда на тази Наредба. Списъкът ще се изготвя по висши училища, форми на обучение и брой студенти, за които се осигурява напълно или частично заплащането на разходите за обучение.

Министерският съвет, по предложение на министрите чрез министъра на образованието и науката, ще приема списък с работодатели, регистрирани на територията на страната, които имат право да сключват договори със студентите по реда на Наредбата. В този списък ще бъдат посочвани и специалностите и броят на студентите, за които работодателят е заявил готовност за сключване на договор.

Студентите, сключили договор, няма да заплащат такси за времето на обучението си в университет, като в същото време ще имат стаж при съответния работодател по специалността си. След успешно завършване същите студенти ще продължат работа при работодателя си за минимум 5 години, в които ще получават възнаграждение в размер не по- малко от средната основна заплата в предприятието.

Наредбата се приема в изпълнение на одобрените промени в Закона за висшето образование, като основна цел е да се приложи механизъм за оптимизиране на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото чрез стимулиране на обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри.

За автора

Коментари (3)

 1. Това и сега е така, какво ново има ? Работодателите и сега плащат такси и каквото трябва докато учи студента-служител, а после се задължава студента да работи минимум 3 години както има и стаж.

  Отговор
  • Новотое,че не работодателят, а държавата ще заплаща таксата на студента.

   Отговор
   • Няма полза от това.
    Всеки работодател който държи на служители те си, сам ще заплати таксите. Даже ще мотивира и служителя студент да учи и работи със много добра заплата, а ако се докаже ще е увеличи.
    Минимума който се подписва с договор е 3 години, а не 5 години с заробване от държавата.
    Ако студента-служител е мотивиран ще работи дълго дори и без да е вързан.

    Този програма е само прах в очите и опит да задържат хора.

    Отговор

Вашият коментар