23 юни е Международния ден на детски селища

На 23 юни се отбелязва Международния ден на SOS Kinderdorf – детски селища. Денят се чества от 2004-та, а за дата е избрана годишнина от рождението на  създателя на проекта "SOS детски селища" – Херман Гмайнер /1919-1986/.

SOS детски селища има изградени в 133 страни по света. Oрганизацията действа като пионер на семейния подход в дългосрочната грижа за осиротели и изоставени деца.

Сдружение SOS Детски селища България осигурява семеен тип грижа за деца от 0-18 години, отглеждани извън родното семейство. Основополагащ принцип в грижата за децата и младежите е гарантиране правото на грижи, защитена среда и равен шанс в живота.

SOS детските селища дават възможност на деца, лишени от родителска грижа, да растат в семейство, в среда на любов, доверие и сигурност. В SOS детските селища отглеждаме деца, загубили родителска грижа, независимо от тяхната раса, пол, език, етнически и социален произход и религиозна принадлежност, давайки им възможност да живеят своя собствен живот с увереност в себе си и на базата на възприети ценности, които да им помагат по техния път към едно по-сигурно бъдеще и успешно интегриране в обществото.

SOS детското селище е общност, която обединява 12-13 семейни къщи. Във всяка семейна къща се отглеждат и възпитават 5-6 деца, момичета и момчета на различна възраст, много често родни братя и сестри. За тях се грижат SOS родители. Децата посещават училищата и детските градини в съответното населено място и са интегрирани в естетсвената си детска среда и местната общност.

В България са изградени две SOS детски селища:

SOS Детско селище Трявна е открито през 1993 г. В селището живеят дванадесет SOS семейства, като всяко обитава еднофамилна къща. Селището дава възможност за отглеждане и възпитание на 72 деца.

SOS Детско селище Дрен е открито през 1995 г., с тринадесет фамилни къщи, в които  се  отглеждат и възпитават 78 деца, от техните SOS родители.

За автора

Вашият коментар