МИКЦ-те в Пловдив се завръщат със серия от събития

Безплатни обучения за младежи по предприемачество, лидерство и филантропия в Пловдив

След близо една загубена година Националната програма за младежта най-после възобнови младежките центрове по региони в страната. В Пловдив, един от основните двигатели НАРД започва серия от безплатни обучения и консултации по различни теми за младежите. 

"Най-голямото предизвикателство в момента в България, а и в Европа, е младежката безработица", споделят от НАРД. Затова проектът МИКЦ-Пловдив има амбицията да включи повече млади хора, които искат по-добра работа и тези, които просто не искат да учат, работят и да участват в обществения живот.

Младежите в Пловдив ще могат да получат безплатна информация и консултация от специалисти за кариерно развитие, писане на проекти, управление на младежки инициативи, ефективно общуване, планиране и целеполагане, здравно образование, развиване на филантропски дейности и др.

По проекта са заложени още обучения с фокус: лична реализация, лидерство и предприемачество, доброволчество, семейно планиране и сексуално репродуктивно здраве. Всички те използват интерактивния подход и залагат на преживявания, чрез които да провокират и удовлетворят широк спектър от интереси на младежите в града.

Освен обучения и консултации, младите хора ще разполагат със своя „свободна зона”, която цели тяхното пряко и активно включване в различни дейности: отбелязване на 12-и август-Международния ден на младежта, Световните дни на младежката активност, различни тематични фестивали и културни събития в града.

Проектът е финансиран по Национална програма за младежта на Министерство на младежка и спорта. Той е насочен към младите хора в Пловдив на възраст между 15 и 29 години със специфични нужди. Целевата група са младежи от училища, университети, активни доброволци в различни организации, както и такива с поведенчески и емоционални проблеми, с ментални и физически увреждания и отпаднали или застрашени от отпадане от училище

Информация за всяка една от дейностите, обученията и събитията може да се открие на сайта на МИКЦ-Пловдив http://www.mikcplovdiv.com/, както и на фейсбук-страницата на проекта https://www.facebook.com/mikcplovdiv

Вашият коментар