Младежи дискутират приемането на Закона за доброволчеството в България

Днес, 14-ти ноември имате последна възможност да се включите във форум-дискусия на тема „Перспективи пред доброволчеството в Бългрия". Кръглата маса ще събере на едно място представители на НПО сектора в България, бизнес, медии, администрация, политически лица и всички заинтересовани страни, които ще дискутират актуалната ситуация по приемане на Закона за доброволчеството в България и ще имат възможността да се включат в структурен диалог с политически представители.

Поканата е насочена към:

– председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически представителства)
– представители на медии
– представители на бизнеса (компании с Корпоративна социалнаотговорност (но не е задължително) и/или такива, които считат или биха счели, че доброволчеството и ученето в неформална среда изгражда такива компетенции, които те биха искали да имат техните служители. Биха наели такива хора и/или биха подкрепили служителите си да се включват в такива дейности и/или биха подкрепили и биха се включили в кампания за популяризиране на доброволчеството и на ползите от него).
– хора от администрации
– образователни институции 
– доброволци 
по-скоро представители, които носят някаква отговорност в своите организации, могат да вземат решения и да ги изпълняват
– политически представители и експерти

За да се включите в Кръглата маса е необходимо да попълните следната форма за регистрация не по-късно от 23:59ч. на 14 ноември.

Повече информация може да намерите тук

Предварителната програма на събитието можете да видите тук

 

Вашият коментар