Обявиха конкурс за Доброволческа инициатива 2015

Фондация Лале и Фондация „Национален алианс за работа с доброволци” /НАРД/ за шеста поредна година конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески инициативи в България през 2015 година.

В конкурса са поканени да участват всички организации и групи, които през настоящата 2015 година са реализирали доброволческа инициатива, без значение на място и време на реализация, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.

Представените инициативи ще бъдат оценени по постигнатите резултати, значението за хората в общността; броя и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансовата ефективност.

Най-добрите инициативи ще бъдат определени от жури. Екипите, реализирали най-добрите инициативи, ще бъдат отличени с почетна грамота и материална награда – инвестиция в развитието на доброволците и организацията.

Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и отделни лица. Формулярът за представяне може да бъде изтеглен от интернет страниците на Фондация Лале и Фондация „Национален алианс за работа с доброволци” /НАРД/  или получен по електронна поща след заявка. Очакваме номинации до 31 октомври 2015 на office@navabg.com или по обикновена поща на адрес: Фондация Лале, ул. „Река Осъм” 1, an. 2, София 1124.

Пълният списък на номинираните инициативи ще бъде представен в началото на ноември 2015 на интернет страниците на Фондация НАРД и Фондация Лале.

Наградите ще бъдат обявени на публична церемония на 4 декември 2015.

 

Вашият коментар