One Architecture Week набира студенти за изследване на река Марица

Анализ-изследване на река Марица подготвя екипът на One Architecture Week. За целта те канят студенти от различни специалности, които да подпомогнат изучаване и събиране на архивен материал, свързан с реката. „Вече има направено техническо проучване, но липсва анализ на функционирането и значението на простраствата“, пише екипът на фестивала в сайта си.

Организаторите на фестивала търсят студенти от различни специалности – архитекти, урбанисти, социолози, антрополози, ландшафтни архитекти и др., които да се занимават с определен аспект от изследването на сегашното състояние. Всеки може да изпрати описание за себе си и мотивация за участие на architecture@edno.bg.

Прочетете и пълната покана към студентите от One Architecture Week:

Темата на ONE ARCHITECTURE WEEK 2015 е реката. Под заглавие ПРИ-ОБЩЕНА РЕКАфестивалът за съвременна архитектура и градска среда ще изследва, показва и тества методи за ре-интегрирането на Марица в Пловдив. Реката е най-голямото неизползвано обществено пространство в Пловдив и то представлява потенциално ново градско място, което има капацитета да даде форма на пловдивското мото за 2019 – “Заедно”.

Един от традиционните елементи в програмата на фестивала са изложбите. През 2015 организаторите планират създаването на тематична, специално подготвена за събитието, изложба, която да разказва за миналото, настоящето и бъдещето на реките и по- конкретно за Марица в Пловдив. Важен елемент в изложбата ще е анализ на сегашното състояние на реката. Вече има направено техническо проучване на Марица в Пловдив, но това което липсва е анализ на функционирането и значението на пространствата и сградите около реката. Тяхната възраст, пространствени и функционални характеристики, мястото, което те заемат в общественото съзнание, икономическите и социални връзки, в които работят, посланието, което носят от функционирането на реката в миналото и т.н.

Фестивалът набира студенти от различни специалности, които да се включат в изследването. Студентите трябва да изпратят кратко описание за себе си и мотивация за участие на architecture@edno.bg. Селекцията на участниците ще се базира на тези две представяния.

Целта е студентите да работят в интер-дисциплинарни групи, като всяка група се състои от архитекти, урбанисти, социолози, антрополози, ландшафтни архитекти и други специалности. Всяка група ще се занимава с определен аспект от анализа на сегашното състояние на Марица. Всеки аспект ще бъде разгледан през различните перспективи на отделните специалности.

Фасадата на реката

типове сгради, видове функции, година на създаване, архитектурен стил, икономически активности, социални връзки, цени на наеми/продажби, други параметри, символи, градски легенди

Пространствата на реката

видове, функции, връзки с останалата част от града, връзка със съседните сгради, икономически активности и потенциал, кой къде край реката отива, кой от къде идва, връзката пространство-функция-привлекателност, символи, митове, легенди

Връзките през реката

видове, типологии, историята, кой какво използва, начини на функциониране, до колко са адекватни, икономически връзки, лични връзки, легенди

Аспекти, които ще бъдат включени в „Разговори за реката“ са екологията, антропологията и историята, както и други, отнасящи се до реката. На тези дискусии студентите ще бъдат по-скоро слушатели отколкото участници.

Резултатите от анализа ще бъдат важна част от материалите, от които ще бъде създадена основната изложба на фестивала. Студентите ще бъдат насърчавани да преминат отвъд аналитичната част и да представят идеи и заключения, произлезли от изследването.

Освен включване в изложбата, студентското участие ще е от голямо значение за ежемесечните "Разговори за реката", които фестивалът планира да организира. Подобно на “Беседка за Капана”от 2014, тези срещи ще са тематични и на всяка от тях ще се срещат заинтересовани от темата лица, представители на Общината, местни активисти и предприемачи. Студентите ще заемат важна роля в „Разговорите“, тъй като това ще е мястото, където ще могат да представят откритията си и да черпят нова информация. Дискусиите ще се провеждат регулярно от месец май до фестивала, който ще бъде от 18 до 27 септември.

Този анализ е продължение на миналогодишната съвместна работа на фестивала с няколко университета. За повече информация вижте “Възможният Капан”. Тази година работата на студентите по проучването в повечето случаи няма да е част от академичната програма на студентите, но има подкрепата на съответните университети.

График

10 – 17 април: изпращане на апликации

17 – 19 април: селекция

19 април: обявяване на участниците

21 април: първа среща със студентите – в София

25 или 26 април: втора среща със студентите – в Пловдив

Структура

Всяка група ще бъде съставена от 5 души и ще изследва различни аспекти. Насърчаваме интер-дисциплинарността на екипите, но не е задължително всяка група да има само по един представител на специалност.

Резултати

1000 + думи описание (концепция, методология, предложения и т.н.)

10 + намерени изображения (снимки, сканирани изображения, чужди материали)

10 + изготвени изображения (колажи, графики, чертежи)

Поне един предмет (книга, списание, стар предмет, намерен предмет, макет и т.н.)

За автора

Вашият коментар