Искания отправени от гражданите към институциите в България

Това не е призив срещу институциите, а призив към институциите.  Във връзка с бездействието на държавата в определени области на социално-икономическия живот на страната, което се превърна в причина за смъртта на Ангел и Павел от село Катуница, ние като граждани на Република България се обръщаме към държавните институции със следните искания:

Уважаеми,

Министър Председател на Република България

Председател на Народното Събрание

Президента на Република България

Председател на Висшия Съдебен Съвет

Главen Прокурор на Република България

Национален Омбудсман

 1. Да се създадат ефективни механизми за прилагане и спазване на Българското законодателство от всички български граждани.

 2. Да се осъществява строг контрол върху спазването на журналистическата етика при отразяването на събития.

 3. Да се зачита конституционно прогласената неприкосновеност на частната собственост и да се приеме закон, които да разреши нейната отбрана.

 4. Незабавно да започнат разследвания срещу мафиотските босове, където е възможно по бързата процедура и да им се възбрани и запорира имуществото. Да се търси по-висока ефективност по работата на съответната комисия “Кушлев”

 5. Обстойно разследване на случая в Катуница и конкретни резултати

Конкретни предложения:

 1. Ако е отхвърлено предложение за работа от бюрото по труда, което съответства на образователния ценз на кандидата, той да бъде лишаван от социални помощи.

 2. Срещу социалните помощи да се полага обществено полезен труд.

 3. Родителите на просещи деца да бъдат задължавани да полагат общественополезен труд срещу социални помощи. Създаване на действащ механизъм за премахване на просията сред деца.

 4. Кражбата и повреждането на национална инфраструктура да се приравняват на терористични актове.

 5. Да започне незабавно събаряне на незаконните постройки на територията на Република България.

 6. Да се изисква от етническите лидери конкретни резултати от работата им за интеграцията на малцинствата и повишаване ефективността на тази тяхна дейност.

 7. За запазване на националната сигурност да се предприемат мерки за конфискуване на незаконни оръжия.

 8. Да се създадат в най-кратък срок електронно правителство и електронна община.

 9. Проституцията: Да се формира и установи държавна политика спрямо явлението, съобразена с директива 2011/36/ЕС и да се стартира дискусия за въвеждане на Шведския модел на регулиране на тази материя.

 10. Да се повиши спешно ефективността на прилагане на антикорупционното законодателство.

 11. Да се преразгледа правилника за организация и дейност на Народното Събрание, като се предвидят сериозиозни глоби за депутати, които го нарушават и отсъстват от заседанията на парламента.

 12. Да се преразгледа конституционният принцип за безусловен мандат на народните представители и при системно неизпълняване на задълженията да се ангажира неговата дисциплинарна, административна, политическа отговорност.

 13. Незабавна оставка на главния прокурор и висшия съдебен съвет заради критиките в доклада на ОЛАФ.

 14. Изплащането на майчински добавки да се извършва при следните условия:

 • Поне единият родител да има трудов стаж през последните 6 месеца;

 • Поне единият родител да има завършено основно образование;

 • Другите деца в семейството да посещават редовно училище в качеството си на ученици;

 • Майката да има навършени 16 години;

 1. Да се преследват всички кражби и случаи на джебчииство по бързата процедура по текстове на Н.К., за които това е възможно.

 2. Да се спре беззаконието и да се ликвидират регионалните монополи във водоснабдяването, електроразпределението, телекомуникациите, горивната индустрия и да се защитят потребителите.

С уважение:

Студентски съвет към Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив

Студентски съвет към Технически Университет-София филиал гр. Пловдив

Студентски съвет към Медицински Университет гр. Пловдив

Студентски съвет към Университет по Хранителни Технологии гр. Пловдив

Студентски съвет към Аграрен Университет гр. Пловдив

Студентски съвет към Академия за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство гр. Пловдив

Национален Младежки Форум

Инфо – СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ НА ПЛОВДИВ 

За автора

Вашият коментар