Моите права като гражданин на Европа

От 14 до 16 септември сдружение „Отворена младеж“ проведе обучение на 36 български младежи на тема „Институции и политики в Европа“., научи mediacafe.bg. Това беше заключителната дейност по проект „Моите права като гражданин на Европа! Аз съм на ход“, подкрепен от програма „Младежта в действие“ на Европейската комисия, в рамките на която младежите приеха специална декларация, изразяваща становището им по въпроси, свързани с българската действителност, както и очертаха приоритетни области за работа (Вижте по-долу!).
 
Проектът „Моите права като гражданин на Европа! Аз съм на ход“ представлява виртуална симулация на изборен процес, по време на която по забавен и интересен начин чрез лично участие, всеки на възраст от 18 до 30 години, който желае, може да научи повече за технологията на изборите и да обогати знанията си за неговите права като европейски гражданин.

Основните му цели са да провокира младите хора да бъдат по-активни граждани; да разберат механизмите на представителната демокрация в българския й вариант и да се мотивират да научат повече за правата си на европейски граждани. В рамките на проекта над 4700 човека го подкрепиха във Фейсбук, а над 500 се регистрираха на сайта за участие във виртуалната симулация.

За повече информация: Милен Николов, сдружение „Отворена младеж“, тел. 0889930659, ел. поща milen@open-youth.org

 

МЛАДЕЖКА ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, младите хора на България,

участващи в проекта "Моите права като гражданин на Европа! Аз съм на ход.",

Подготвихме и приехме настоящата декларация, за да покажем нашия ангажимент за активно участие при решаване на проблемите на държавата ни, както и да призовем управляващите да предприемат действия за подобряване на положението на народа ни. Ние — младежки лидери от цялата страна, участвахме в проекта "Моите права като гражданин на Европа! Аз съм на ход." Този проект ни сближи и ни предостави възможност да обсъдим как да се борим за каузите на младежта и за решаването на проблемите й чрез мобилизиране, осъществяване на контакти и обединяване на национално равнище, както и чрез развитие на нашите способности. Освен това обсъдихме как младите хора могат да действат заедно за набелязване на конкретни насоки за работа и за постигане на поставени цели, от които полза би имало цялото ни общество.

В обстановката на продължаваща финансова и икономическа криза, съпроводена от нарастващи опасения за бъдещето на обединена Европа на фона на проблемите с дълга на държавите-членки от юга, въпреки макроикономическата и политическата си стабилност, България продължава да бъде най-бедния и най-изостаналия член на Европейския съюз. Налага се мнението, че проблемите ни не се решават, а се отлагат за бъдещето, което означава, че не само ние, а и нашите деца ще плащат по-висока цена за намиране на устойчиви решения. Сигурни сме, че вие не само споделяте нашата тревога, но и искате промяна на сегашното положение. Тъй като ние самите сме млади хора, ние знаем какво вълнува връстниците ни. Наясно сме какво харесват и какво не харесват те, както и какви послания ще им допаднат. Ето защо трябва да ни се дава думата, за да бъдем чути, когато се разработват и осъществяват инициативи за по-активното ни включване в обществения живот.

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ

Животът е толкова ценен, че трябва да полагаме всички възможни усилия, за да живеем качествено, както и да насърчаваме нашите връстници да допринасят за собственото си благоденствие. Напълно сме наясно със значението на участието на младите хора, за да се постигне устойчиво социално развитие. Призоваваме нашите връстници да осъзнаят собствената си значимост и роля. Отправяме призив те да бъдат пример за подражание сред нашите приятели и семейства — особено по-младите ни братя и сестри.

Но само нашите усилия не са достатъчни. Поради това призоваваме нашите родители и настойници, нашите училища и университети, общностите, в които живеем, както и политиците, местните организации, фирмите от частния сектор, медиите, видните личности и развлекателния сектор, да споделят отговорността и да работят заедно с нас, за да бъде обществото ни гостоприемно за самите нас и да не мислим за емиграцията като единствен възможен път към личностно развитие в нормални условия. Осъзнаваме също така, че имаме задължение взаимно да си помагаме и да споделяме знания и умения.

Поради това настоятелно Ви приканваме да работите в посока на:

1. повишаване на качеството и имиджа на българското висше образование, чрез подобряване на материалната база, осигуряване на задължителен стаж по специалността в комбинация със завишен контрол върху качеството на провеждането му, привличане на лектори професионалисти в съответните области и осигуряване на възможности за специализации в чужбина;

2. осигуряване на достъпен, екологичен и приятен за ползване междуградски транспорт чрез решаване на проблема с Българските държавни железници, като се обнови вагонния състав, подобри чистотата по гарите, ремонтират линиите с цел постигане на по-високи скорости и въвеждане на високо-скоростни влакове, защото влакът все пак остава най-екологичния, евтин, удобен и безопасен транспорт;

3. подобряване качеството на общественото здравеопазване чрез инвестиции в материално-техническата база, повишаване на информираността на пациентите относно техните права и задължения, разписване на морално-етичен кодекс по който да се ръководят всички лекари, балансиране на заплащането на различните професионални групи в системата съобразно натовареност и квалификация, задържане на младите специалисти в България;

4. подобряване функционирането на Народното събрание чрез намаляване броя на депутатите, отмяна на абсолютния им имунитет и въвеждане на процедура по уволнението им при неизпълнение на служебните им задължения или неприемливо поведение;

5. въвеждане на електронно гласуване, насърчаване на гласоподавателите да участват в изборите и премахване на "мъртвите души" в избирателните списъци;

6. насърчаване на участието на Президентската институция в работата на изпълнителната власт;

7. повишаване на контрола и прозрачността при изразходване на средства от държавния бюджет;

8. преразпределяне на броя на съдебните дела спрямо сложността им и възможностите на кадрите в съдебната система, търсене на ефективна наказателна отговорност при доказана корупция в системата както и при натрупване на висящи дела, реална отчетност на съдебната система пред обществото.

Подписана от младежите-участници в проект "Моите права като гражданин на Европа! Аз съм на ход."

За автора

Вашият коментар