Роденият в България гений, променил научната методология

Медиакафе и блогът "Бръсначът на Окам" продължават рубриката, която се надяваме да следите всеки вторник: предоставяне по лесно четаем, но пълноценен начин на различни теории от математиката, биологията, физиката и други свързани дисциплини. Преди седмица ви запознахме с основен метод в критичната мисъл и развитието на човешкото знание – "Бръсначът на Окам", или накратко "Най-простото обяснение обикновено е правилното". Съвременната наука обаче се обърна с главата надолу през 20-и век. Как? Ами, приятно четене:

Интересно е, че човекът, който изхвърля Бръснача на Окам от съвременната научна методология е роден в България. Казва се Фриц Цвики (Zwicky, Fritz) роден е на 14 февруари 1898 година във Варна, швейцарец е по произход, преживял по-голяма част от живота си в САЩ.

Той се оказва един от най-ексцентричните и креативни астрофизици в историята.Списание Physical Review през 1934 г. публикува резюме от Цвики и Бааде , което съдържа огромно количество нови идеи:
първото споменаване на свръхнови и неутронни звезди;
обяснява начина на образуването им;
пресмята мащабите на тяхната експлозивност
свързва избухването на свръхнова с пораждането на едно ново мистериозно явление, наречено космични лъчи, за които наскоро било установено, че изпълват Вселената.

Най-малкото, което може да се каже в случая е, че тези идеи са революционни. Цвики също така е първият, който осъзнава, че във Вселената няма достатъчно видима маса, която да удържа галактиките заедно и, че би трябвало да има някакво друго гравитационно влияние – това, което днес наричаме тъмна материя. Докато работел за обсерваториите Маунт-Уилсон и Маунт-Паломар открил десетки хиляди галактики.

Всъщност това, заради което му отделихме толкова внимание е, че той изобретява научен метод – морфологичен анализ (Morphological Box) за генериране на максимално количество идеи, метод коренно противоположен на принципа на Окам

Инженерната практика на Цвики е класически пример за ефекта от метода му морфологичен анализ. Той притежава 50 патента, най-вече в областта на ракетните технологии. Използвайки своя метод, през 1943 г. разрабтва 575 варианта на двигатели на ракетни апарати, а през 1951 г. вариантите стават 36 864.

Цвики описва своя метод така: "Целта на морфологичното изследване е да види перспективата на цялостната област на знание по темата. Това може да е област на материални обекти, събития или и взаимоотношения, концепции, идеи или теории".

Този метод генерира изведнъж огромно количество идеи, всъщност всички възможни по принцип, и такива, които не само умножават същностите свръх необходимото, но и същности, които никога няма да бъдат изследвани защото са ненужни или фантастични. Тоест той е точно обратното на Бръснача на Окам. Но именно с помощта на този анти-окамов метод прави стотиците си инженерни изобретения и гениални прозрения в астрофизиката.

Описанието на метода на морфологичния анализ четете в публикацията Евристика. Морфологичен анализ може да ви бъде полезно като начин за генериране на идеи – от анализ на големи обществени проблеми до измисляне на оригинална визитка.

 

За автора

Вашият коментар