Спешната нужда от неформално образование

През последните няколко години усилено започна да се говори за така нареченото неформално образование, което се оказва не точно алтернатива на действащата образователна система, а по-скоро нейно задължително допълнение. Във време, когато знанието се е превърнало в определящ фактор в общественото развитие, и качествата и способностите на индивида са от основно значение на пазара на труда, е изключително необходимо образователната система да отговаря на тези изисквания и да подготвя кадърни кадри.

Проблемът обаче идва тогава, когато е много трудно съвременните изисквания и бързо развитие, да се адаптират по също толкова бърз начин към образователната системи.

В България през последните години неформалното образование придобива все по-голяма популярност. За съжаление тя е породена от сблъсъка със суровата действителност на пазара на труда, където е много трудно да се отговори на всички изисквания на работодателите при кандидатстване за определена работна позиция.

Тази действителност налага необходимостта от придобиване на опит, който да помогне за успешното представяне на интервюта за работа и не само.

neformalno3

Традиционната образователна система предлага научни знания и тясна специализация, които обаче не подготвят обществото за сблъсъка с действителността. В тази връзка неформалното образование е обвързано със специфични проблеми, а не с абстрактни научни знания. То е гъвкаво, съсредоточено в учащия се и изключително практическо. А в основата си неформалното образование представлява един непрекъснат процес на учене през целия живот.

Разликата между традиционното и неформалното образование е в това, че при традиционното се придобива документ, но получените знания не съответстват на динамично променящите се социални процеси. В следствие на това се получава пропаст между изисквания традиционен образователен ценз и неформални знания и способности.

Адаптирането на образователните системи в цял свят, към новите изисквания на обществото и пазара на труда, се забавят изключително много, а в България процесът е още по-бавен. Липсва и реално разбиране на проблематиката и у самите учащи. За това редица младежки организации са се заели с трудната задача да информират и спомогнат на всеки който иска да усъвършенства своя интелектуален продукт.

Но тъй като това е неформално образование, отговорността за адаптирането към бързоразвиващия се свят, е изцяло в нашите ръце!

 

За автора

Вашият коментар