Форум за неформално образование в Младежки център Пловдив апелира към „Самоинициативност, сътрудничество, споделеност“

„Самоинициативност, сътрудничество, споделеност“ е мотото на есенния Образователен форум “Извън формата” на Младежки център Пловдив, който ще се проведе на 2 октомври. Поредното издание на форума за неформално образование, насочено към педагози и заети в образователната и културната сфера, ще акцентира на теми като стереотипи и предразсъдъци, доброволчество, извънкласни проекти и активности, училищни общност и … Продължение

Спешната нужда от неформално образование

През последните няколко години усилено започна да се говори за така нареченото неформално образование, което се оказва не точно алтернатива на действащата образователна система, а по-скоро нейно задължително допълнение. Във време, когато знанието се е превърнало в определящ фактор в общественото развитие, и качествата и способностите на индивида са от основно значение на пазара на труда, … Продължение