За теориите и дебелите клони

Медиакафе и блогът "Бръсначът на Окам" продължават рубриката, която се надяваме да следите всеки вторник: предоставяне по лесно четаем, но пълноценен начин на различни теории от математиката, биологията, физиката и други свързани дисциплини. Тази седмица авторът на блога оборва креационисти, които твърдят, че еволюцията не съществува, или поне не във вида, който Дарвин и милиони доказателства по-късно(а и преди това) установяват:

В серия от публикации ще се постарая да обърна внимание на всичко, което долу-горе прилича на факти и аргументи в един доста шарен сайт "Еволюционната измама" на турски креационист под псевдоним Харун Яхя, доста активен и прочут. По същество обвиненията му (поставени тук като цитати) към Дарвиновата теория съвпадат с тези на другите креационисти и "интелигентни дизайнери", но ако срещна в други сайтове някое, което Х. Я. (от тук нататък мисля така да го наричам) е пропуснал, ще му отделя място по-нататък.

Въображението на Дарвин?

Като начало смятам да прескоча внушенията за връзката на Теорията на еволюцията с Хитлер, Малтус, Маркс и прочие спекулации, които играят на подсъзнателните и съзнателни страхове и предразсъдъци на хората. Ще прескачам и цитатите от Корана (със същия успех можеше да са от Библията). На манипулациите на лична основа ще обърна внимание само в началото – в края на краищата важни са идеите и фактите.

"Човекът, който излага еволюционната теория във вида, в който тя сега се защитава, е английският природоизследовател аматьор Чарлз Робърт Дарвин. Дарвин никога не е получавал истинско образование в областта на биологията.

Той просто проявява аматьорски интерес към природата и живите организми. В резултат на този свой интерес той доброволно се присъединява към експедиция на борда на кораб на име “Бигъл” (“H.M.S. Beagle”), който потегля от Англия през 1832 г. и в продължение на пет години обикаля различни краища на света. По време на пътешествието младият Дарвин бива силно впечатлен от различните видове живи организми и най-вече от чинките (вид птици), които вижда на островите Галапагос.

Той счита, че различията в човките на тези птици са се появили в резултат на адаптацията им към околната среда. Изхождайки от тази своя идея, той предполага, че в основата на произхода на всички видове лежи понятието “адаптация към околната среда”. Според Дарвин разнообразните живи организми не са създадени поотделно от Бог, а произлизат от един общ прародител и са се диференцирали един от друг в резултат на различните природни условия.

Тази хипотеза на Дарвин не се опира на никакво научно откритие или експеримент; с течение на времето обаче той я превръща в една настойчива теория с подкрепата и поощрението, които получава от видните тогава биолози-материалисти. "

Авторът твърди, че хипотезата е подкрепена от влиятелни учени и само затова се е утвърдила като теория. Дали е така? Дали Дарвин е бил необразован аматьор и дали това има отражение в теорията му? Какво всъщност е образованието на Дарвин? Следване в Единбург (2 академични години) и Кеймбридж (3 години). Още от младини, Дарвин активно се самообразова под ръководството на учени като Робърт Грант (по-късно професор по зоология в Лондон), Уилям Макджиллврей (куратор на Музея по естествена история в Единбургския университет), Джон С. Хенслоу (ботаник от Кеймбридж), както и ентомолога и ихтиолога Л. Дженинс, натуралиста В. Юел, геолога Седжвик….. Дарвин е член на студентския природо-научен кръжок – Обществото на Плиний, занимавал се е с ентомология, орнитология, геология. През 1831 г. Дарвин полага изпит за бакалавърска степен. За участието си в експедицията Дарвин е препоръчан от Хенслоу като отбелязва способността на младия Дарвин за наблюдение, събиране, и "способността му да отбелязва всичко, което си заслужава да се отбележи в областта на естествената история" ( фраза от писмо на Хенслоу, август 24, 1831).

Въз основа на тези факти не мога да приема, че Дарвин е "аматьор" и пътуването му на кораба "Бийгъл", спонсорирано от британското правителство, е било забавление за отегчен аристократ.

1. Голяма земна чинка; 2. Средна земна чинка; 3. Малка дървесна чинка; 4. Насекомоядна чинка

Разбира се, чинки (Fringilla coelebs) не е имало на островите Галапагос. Там живеят така наречените Галапагоски чинки (Geospizini), известни още като Чинките на Дарвин, които са група от 13 или 14 вида Врабчоподобни птици, които се срещат само на Галапагоските острови и на Кокосовия остров (западно от Коста Рика). Дарвиновите чинки са популярни с вариациите в големината и формата на клюна при различните видове според различията в начина на хранене. Тази диференциация и специализация на видовете в рамките на една обособена, близкородствена група е сочена като класически пример в подкрепа на еволюционната теория на Чарлз Дарвин, както и за един от най-добрите примери за адаптация в еволюционната биология. Поради значението им в развитието на еволюционната теория те са наречени с общото наименование „Дарвинови чинки“, въпреки че самият Дарвин никога не е мислил да ги нарича с това име. (от Уикипедия)

Но освен у тях, Дарвин е забелязал изменчивостта в подвидовете на гигантските костенурки и морските игуани, а също и разликите между местните форми на птиците каракара Polyborus galapagoensis и бухалите Otus galapagoensis с континенталните им аналози, описал е и анализирал орнитофауната, флората и фауната на Галапагоските острови. В Патагония, Дарвин събира и изучава богата колекция от фосили. Той я анализират и я сравнява със съвременната фауна на Америка.

Еволюционната теория е основана на многогодишно изучаване и анализиране и на селекцията на породите домашни животни. Доводите на Дарвин са добре аргументирани с наблюдения, данни от анатомията и морфологията, експериментални резултати.

Затова появата и развитието на Теорията на еволюцията не е случайно хрумване на Дарвин, не е плод на "въображението" му, а на неговата способност да мисли, да анализира и да търси отговори не в древните писания, а в реални факти.

Повече в За теориите и дебелите клони

Вашият коментар