150 студенти и ученици на научна сесия по инженерни технологии в ПУ

Организатори са Физическият факултет и Студентският съвет на университета съвместно с Фондация „Еврика“

Участие ще вземат 150 ученици, студенти, докторатнти и  млади учени

За пета поредна година Физическият факултет и Студентският съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ съвместно с Фондация „Еврика“ организират Националната студентска научна сесия по физика и инженерни технологии. Събитието ежегодно се провежда съвместно с Фондация „Еврика“. Настоящото издание на сесията ще се проведе от 16 до 18 ноември 2016 г. и в него ще се включват над 150 студенти, докторанти, млади учени от висшите училища в страната и от БАН, а също ученици от цяла България.

На участниците в научната сесия се осигурява форум за обсъждане на нови идеи и проблеми в съответната научна област, както и се създават нови контакти, даващи възможност за бъдещи общи проекти и инициативи между младите учени в страната. 

В неформална среда младите бъдещи специалисти могат да придобият опит в презентирането и защитаването на своите научни тези, да представят проекти и научни изследвания, по които работят. научната сесия помага да се популяризират природните науки сред учениците и широката общественост чрез конкурсите за рисунки и научни проекти. Създава се интерес у подрастващите към физиката и инженерните технологии. Запознават се с добрите практики в обучението в ПУ „Паисий Хилендарски”.

В първия ден от конференцията, по традиция, се предвиждат презентации на едни от водещите фирми в България в областта на физиката и инженерните технологии, които биха могли да бъдат подходящ пример за едни от възможните бъдещи професионални реализации на младите инженери и физици, смятат организаторите. Присъствието на фирмите е част от проекта на Физически факултет за подпомагане на осъществяването на по-тесни контакти между бизнеса и образованието. Подобна открита среща дава възможност за обмен на информация и идеи между средното образование, бизнеса и висшето образование. 

В програмата на конференцията се включва както устно, така и постерно представяне на доклади, на които поне един от авторите е млад учен до 35 години, студент или докторант. Основните научни секции са: „Електроника, комуникации и инженерни технологии“, „Оптика, фотоника и лазерна физика“, „Атомна и ядрена физика“, „Физика на кондензираната материя и нанотехнологии“, „Теоретична и математическа физика“, „Астрономия и физика на земята“, „Интердисциплинарни науки и методика на обучението по физика“.

В програмата има и ученически конкурси за научен проект „Еврика“ и за рисунки и колажи „Науката в света около нас“. В конкурса за научен проект „Еврика“ учениците, които правят първите си стъпки в науката, ще имат възможност да изготвят презентации или макети на научни установки и да ги представят по атрактивен и забавен начин. Техните иновативни идеи или научнoизследователски проекти могат да бъдат разработени самостоятелно или в екип със съучениците им. 

Ученическата изложба на рисунки „Науката в света около нас“ е под мотото „Юбилейни години – 2016“. На нея гостите на конференцията могат да разгледат картини и колажи, посветени на събития, свързани с физиката и инженерните технологии или научни открития, от които се чества кръгла годшнина през 2016.

Авторите на най-оригиналните и иновативни доклади, проекти и рисунки ще получат награда от специално жури от преподаватели на ПУ  „Паисий Хилендарски“.

Вашият коментар