231 отлични оценки на предварителните изпити в ПУ

Общо 231 отлични оценки са получени от кандидат-студентите по време на предварителните изпити в ПУ „Паисий Хилендарски“

От тях пълните шестици са 40, а отличните оценки между 5.50 и 5.90 – 191. От висшето училище припомнят, че миналата година отличните оценки са били 197, като от тях получилите „Отличен 6.00” са били 32 души, съобщиха от висшето училище. 

Като положителна тенденция през настоящата година  в ПУ се отчита ръст на явилите се на предварителни изпити по биология, химия и физика. Постепенното увеличаване на интереса към природните науки се наблюдава в национален мащаб, смятат от ПУ „Паисий Хилендарски”. Университетският информационен център отчита също и 31 отлични оценки по математика, а от тях 19 са пълни шестици. Много добрите и добрите резултати са съответно 64 и 61, има 16  средни и само 2 слаби оценки от всички 176 кандитат-студенти. 

За разлика от миналата година на тазгодишните предварителни изпити по английски език и история на България са получени и оценки „Отличен 6.00”, каквито нямаше през 2017 г. В същото време обаче 46% от получените оценки на изпита по история са „Среден”, а със „Слаб” са оценени 25,34%. През 2017 г. знания за „Среден” са имали 36% от явилите си, а „Слаб” – 27,4%. На предварителните изпити преди една година слабите резултати по география са били над 30% от всички оценки, а сега са под 9 на сто – 8,89%.

В обобщение може да се каже, че интересът към специалностите на ПУ „Паисий Хилендарски” тази година е по-голям в сравнение със същия период миналата година. За тази тенденция спомага и все по-добрата пазарна ориентация на бакалавърските програми в деветте факултета, които работят в сътрудничество с много институции, организации и частни компании и утвърдени университети по целия свят, смятат от висшето училище.

По-малкият в процентно съотношение избор за явяване на повече от един изпит показва, че младите хора вече по-точно правят избора си на бъдеща професия. Високите оценки от участията в олимпиади и други съревнования, които могат да се признаят за балообразуващи в някои специалности, също показват, че голяма част от бъдещите висшисти са много по-целеустремени още от ученическата скамейка.

Оценките от всички предварителни изпити са равностойни на тези от планираните за провеждане през месец юли конкурсни изпити, като с получения резултат кандидатите могат да участват в класирането или да се явят отново на същите конкурсни изпити в редовната кампания през юли, ако не са доволни от получената оценка. При формирането на бала за класиране се взема по-високата оценка, обясняват от висшето училище.

Вашият коментар