МАЧКАЙ или новото представление на Благой Бойчев

Един ентусиазиран режисьор и двама ентусиазирани актьора, решиха, че не искат да адаптират чужда драматургия и да се мъчат да я прилагат към българската действителност

Затова сами съчиниха история. И така се роди представлението „Мачкай“, в което актьорите създадоха собствен текст и сюжет. 

Сюжетът? Става въпрос за двама приятели актьори, които  не са се виждали дълги години. Единият, който е много популярен и дори участва във Vip Brother, изненадващо се появява на вратата на другия – актьор в провинциален театър. Първият спешно има нужда от помощта на втория.

А какво следва? Това го оставяме на въображението и чувството за хумор на участниците. И понеже актьорите играят актьори, помолиха режисьора да включи към историята и любимите им откъси от Молиер, Шекспир и Дуковски, които са мечтали цял живот да изиграят.

Режисьорът се съгласи… 

За взискателната публика (само за нея):

"Нашето съществуване се колебае вечно между инфернално-профанното, дори анималистично състояние на битието и внезапните пориви за трансцедентален смисъл."

Сблъсъкът между двете ражда нашата действителност. И колкото по-голяма е амплитудата между стремежа на духа и квазикултурата на заобикалящата среда, толкова по-отчетливо резонира един въпрос: какъв е смисълът да обитавам този топос? Представлението „Мачкай“ търси отговор именно на този въпрос с безпощадна искреност.

Вашият коментар