239 отличници след предварителните изпити в ПУ

Записването за редовната сесия на Пловдивския университет ще бъде от 16 юни до 2 юли

Общо 239 отлични оценки има в предварителната кампания на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, от тях 39 са пълните шестици. Преобладаващи са оценките „Много добър“ – 533, и „Добър“ – 583.

Слаб резултат имат 273 писмени работи. Това съобщи зам.-ректорът на висшето училище доц. д-р Мария Стоянова. Тя припомни, че за ранните кандидатстудентски изпити се бяха записали над 1650 души, като участниците в изпитите бяха 2007 и от тях 1734 са успешно издържалите.

В най-масовия изпит – по български език, се включиха 973 кандидати. С отличен резултат са 112, от тях 9 са с пълни шестици, с много добър – 266, добър 303. Тройките са 162, с оценка „Слаб 2“ са 130. От общо 221 участвали в изпита по английски език, 9 са с отлични писмени работи. „Много добър“ са получили 74 от кандидатите, а „Добър – 70.  Слабите оценки са 19. Най-голям процент двойки има по история – 40% от всички явили се 277 човека. Отличните оценки по този предмет са 24, много добрите са 22, а добрите – 32. Най-много са кандита-студентите с успех „Среден 3“ – 88 души.

Минимален е процентът на слабите оценки от изпитите по математика и география – съответно под 1% и 2%. При изпита по психология слабите оценки са 11%. Осемнадесет от всички 103 кандидати по география са с отличен резултат. 16 от явилите се 93 човека на изпита по психология са получили „Отличен“, по математика – 8 от всички 150 явили се. Няма слаби оценки по химия, физика, биология и информатика. Единствено отлични и много добри резултати са показани на теста с устно препитване по физика, а в изпита по химия най-ниската оценка е „Добър 4“.

С получените положителни оценки от всички предварителни изпити може да се участва в общото класиране. Ако полученият резултат не удовлетворява кандидатите, те могат да се явят отново на същите изпити по време на редовната сесия. При формирането на бала за класиране се взема по-високата от двете оценки. 

Кандидат-студентите, които са издържали изпит от предварителна сесия с отличен резултат – от 5.50 до 6.00, или получили отлични оценки от международни изпити (сертификати) се записват като студенти на Пловдивския университет в избрана от тях специалност. Същата възможност се предоставя и на кандидати с оценка най-малко „Много добър 5.00“ от предварителните изпити по музика и изобразително изкуство или от национални и международни олимпиади и състезания, които се признават за резултат от конкурсен изпит за определени специалности. Съответните изпити трябва да удовлетворяват изискванията за прием в посочената специалност.

Записването по този ред става с подаване на кандидатстудентски документи, формуляри за записване на новоприети студенти и заплащане на дължимите кандидатстудентска и семестриална такси. Срокът за записване е във времето на прием на документи от 16 юни до 2 юли 2015 г.

Когато записан в дадена специалност с оценки от предварителните изпитни сесии, олимпиади, международни изпити или различни състезания, пожелае да кандидатства и в други специалности, той трябва да подаде кандидатстудентски документи в рамките на утвърдените срокове. Ако бъде повторно приет, заплатената от него такса се признава и остава непроменена, ако специалността е в същото професионално направление. Когато става дума за различно направление, в което семестриалната такса е по-висока, се доплаща разликата, уточниха от ПУ „Паисий Хилендарски“.

От висшето училище припомнят, че срокът за записване за редовната кампания на Пловдивския университет е от 16 юни до 2 юли 2015 г. Желаещите могат да заявят участие като подадат декларация в Университетския информационен център в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, в стая №2 във всеки делничен ден, представяйки лична карта – оригинал и ксерокопие, и заплащайки кандидатстудентска такса. Записването става и в бюрата по градове или през сайта на университета: http://www.uni-plovdiv.bg. 

В обявения период – от 16 юни до 2 юли, документи подават всички кандидатстуденти – включително и тези, които са се явявали на всички предварителни изпити. Изпитите по 18 предмета ще се проведат от 5 до 11 юли включително. По традиция трите кръга на изпита за специалност „Актьорство за драматичен театър“ се провеждат през септември. Тази година насрочените дати са 14, 15 и 16 септември.

Вашият коментар