273 нови дипломирани студенти на ТУ Пловдив

Бизнесът в надпревара за 273 дипломирани инженери от Техническия университет – София, филиал Пловдив

Аулата на ТУ – София, филиал Пловдив хпиветства всички успешни абсолвените от випуск 2017 с техни родители и близки. Всички те присъстваха, за да поздравят 164-те завършили бакалаври и магистри от петте специалности, изучавани във факултета „Електроника и автоматика“.

Седмица по-рано официалните тоги бяха облечени от 109 нови инженери от факултета „Машиностроене и уредостроене“. Традицията в ТУ е дипломите да бъдат връчвани именно в Аулата. И тъй като тя не е достатъчна да побере всички директорът на Филиала и двамата Декани връчваха дипломите в две поредни седмици.

Според критериите на ТУ – София, филиал Пловдив, за успешността на всеки випуск се съди по оценките, с които инженерите завършват учебното заведение и според това колко от тях веднага започват работа. На базата на тези критерии се установява, че завършилите филиал Пловдив са един изключително силен випуск. Отличниците на факултета са 33, като 5 от тях завършват следването си с успех 6.00. 

Друго голямо постижение са Първи випуск „Мехатроника“. От тях 18-те отличници във специалност или всеки шести завършил инженер е постигнал най-високия резултат по време на следването си. Един от студентите с най-висока оценка е пълен отличник.

„Нашите випускници работят основно като конструктори и технолози в своята специалност. Когато студентите си тръгват от университета, ние преподавателите винаги казваме, че могат да разчитат на нас за консултация, ако срещнат инженерни трудности на новите си работни места. Понякога дори част от академичния състав на университета отива на място във фирмите, за да работи по определени инженерни проекти или за да провежда на място квалификационни курсове.“

Това споделя горд доц. д-р П. Йорданов – Декан на факултута „Машиностроене и уредостроене“.

 

За автора

Вашият коментар