354 абсолвенти от ФМИ на ПУ ще получат дипломите си на 25 март

Випускът има 125 отличници – 59 бакалаври и 66 магистри  в областта на математиката, информатиката и информационните технологии

На тържествена церемония в събота, 25 март, Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще връчи дипломите на 354 абсолвенти. Дипломираните 212 бакалаври, от които отличниците са 59, и 142 магистри, сред които 66 отличници, от специалности в областта на математиката, информатиката и информационните технологии ще бъдат приветствани както от ръководството на университета и факултета, така и от техни настоящи и бъдещи работодатели и от представители на местните и държавните власти, разказа деканът на ФМИ проф. д-р Антон Илиев.

Факултетът по математика и информатика е с над 50-годишна история и е сред най-големите и най-авторитетните в страната. Във факултета се обучават годишно около 2200 бакалаври, магистри и докторанти в най-съвременни направления на софтуерните технологии, информатиката и математиката. Учебните планове и програми периодично се актуализират, за да отговарят на изискванията на пазара на труда, а от учебната 2016/2017 година беше разкрита и нова специалност „Софтуерно инженерство“ по съвместен проект на Община Пловдив и Факултета по математика и информатика, припомни проф. Илиев.

Той допълни, че към кадрите на факултета проявяват традиционен интерес голям брой водещи фирми и институции, в които са реализирани успешно възпитаници на факултета. Част от тези фирми и тази година ще наградят абсолвентите.

Утвърдени специалисти от бизнеса ежегодно се включват в процеса на обучение на студентите чрез провеждането на редица избираеми курсове. Същевременно с това, вече четвърта поредна учебна година, всички студенти от  бакалавърските специалности на ФМИ в областта на информатиката и информационните технологии провеждат обучение във фирма чрез практиките по специалността и преддипломния си стаж. От 2016 година стартира  и организирането и провеждането на летни стажове.

Випуск 2016 е 52-рият пореден випуск на Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет. Студентите на факултета успешно се реализират не само в страната, но и по света. Факултетът е един от най-големите инкубатори на подобни кадри у нас и е сред водещите образователни и научни институции в България и Европа, подчерта проф. Илиев.

За автора

Вашият коментар