4252 кандидат-студенти се явяват на юлската изпитна сесия в ПУ

„Софтуерни технологии“ оглавява класацията на най-желаните специалности, най-младият кандидат е на 17 години, а най-възрастният – на 65

Общо 4252 кандидат-студенти ще се явят на юлската изпитна сесия в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Най-възрастният от тях е на 65 години и и кандидатства за прием в педагогически специалности, а най-младият – 17-годишен, е избрал софтуерни специалности, съобщи зам.-ректорът по учебна и издателска дейност на ПУ „Паисий Хилендарски“ доц. д-р Мария Стоянова.

Традиционно голям брой кандидати ще се явят на изпита по български език утре, 3 юли – 911 човека. Вторият по мащабност от години изпит е по История на България. Той се провежда на следващия ден с общо 229 записани за него. За 4 юли са насрочени също изпитите по английски и испански език. По първия предмет интересът е голям – 188 човека, за втория са се записали двама. По три изпита са планирани за 5 и 6 юли. На първата от двете дати ще изпитват по химия, география на България и психология, съответно на тях ще присъстват 21, 66 и127. За втората дата са насрочени изпитите по френски и немски език и теста със събеседване по физика – по реда на изброяване на предметите съответно 10, 26 и 4. Комплексният изпит по физическо възпитание ще се проведе в два поредни дни – 5 и 6 юли, със 160 желаещи.

По четири предмета се явяват кандидат-студентите на 7 юли – биология, теология, информатика и новогръцки език, като най-много са записаните в този ден за информатика – 184. На 8 юли са изпитите по математика, музика и изобразително изкуство – съответно 176, 16 и кандидат-студенти ще се явят в този ден.

968 човека се явяват на изпита по говорни и комуникативни способности. На тях бе предоставена възможност да бъдат изпитани от 15 до 30 юни – в рамките на подаването на документите за редовната кампания на ПУ „Паисий Хилендарски“, и от 3 до 8 юли, от 14:00 до 17:00 ч. в Ректората.

Традиционно, изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“ ще се проведат през месец септември в три кръга. За настоящата година дните за явяване са 12, 13 и 14 септември, като за тях са се записали 16 човека.

Топ 10 на най-желаните специалности през новата академична 2016/2017 година оглавява редовно обучение по „Софтуерни технологии и дизайн“ – тя е първо желание на 452-ма кандидат-студенти. На второ място – заявена начело в списъка с желания от 278 човека, е задочна форма на „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Трета поред е специалността „Право“ – 195 души са я вписали като първо желание. Четвърта е редовната форма на специалността „Психология“ – 140 пъти е посочена като първи избор.

Пето място си поделят редовните форми на обучение на три специалности – „Маркетинг“, „Английска филология“ и „Предучилищна и начална училищна педагогика“, като всяка от тях е избрана от 135 човека като първа. Шестото място е за задочно обучение по „Софтуерни технологии“, след него се нареждат „Финанси“ – редовна форма, „Психология“ – задочна форма, „Маркетинг“ – задочно обучение, а десетото място е за „Счетоводство“ в редовна форма на обучение.

Първо желание на голяма част от кандидат-студентите са и платени специалности в редовна и задочна форма. При редовно обучение най-засилен е интересът към „Софтуерно инженерство“, „Психология“, „Приложна лингвистика (английски с втори чужд език)“, „Маркетинг“, „Лингвистика с Информационни технологии (английски и испански език)“, „Етнология“, „Стопанско управление“, „Европеистика“, „Счетоводство“, „Предучилищна и начална педагогика“ и „Английска филология“. Сред най-желаните платени специалности в задочна форма са „Право“, „Психология“, „Финанси“, „Счетоводство“, „Маркетинг“, „Стопанско управление“, „История“ и „Публична администрация“.

От Университетския информационен център на ПУ „Паисий Хилендарски“ уточниха, че има кандидат-студент, който е заявил рекорден брой желания – 50 специалности. През тази година най-големият брой  заявени изпити от един кандидат е 4.

По време на предварителната сесия през юни за изпити в Пловдивския университет се записаха почти 1500 кандидати. От тях 182-ма имат отлични оценки – 5,50 и по-високи, което има дава възможност да се запишат като студенти на Пловдивския университет в избраната от тях специалност. Тази привилегия се полага и на получилите отлични оценки от олимпиади, състезания и международни изпити (сертификати) и различни състезания, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности. Записаните като студенти на Пловдивския университет по този ред са 158, като отново най-голям брой – 32, са избрали бакалавърската програма „Софтуерни технологии и дизайн“ на Факултета по математика и информатика.

Информация за сгради, зали и имена на заявилите участие ще се публикува в сайта на университета и на информационни табла пред Ректората и Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ в деня, предхождащ съответния изпит.

Началото на всички изпити е 9:00 часа, а кандидат-студентите трябва да бъдат на указаните за провеждане на изпитите места минимум 30 минути преди обявения начален час. На всеки изпит те трябва да носят документ за самоличност и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпити.

 

Вашият коментар