Близо 50% от местата в университетите са незаети

40% от местата за първокурсници в университетите в България остават незаети. Това показва справка на MOН за реализирания план-прием. Високият процент идва главно от липсата на желаещи да запишат специалност в частните университети. Там цели 62% от предвидените места са незаети. При държавните ВУЗ-ове незаетите места са под 20%. Дори и в държавните ВУЗ-ове обаче има отлив на желаещи да запишат специалност – с 5% по-голям, отколкото преди година. От МОН посочват, че данните са само ориентировъчни, тъй като на много места предстои приемането на студенти за степен "магистър след бакалавър".

По предварителни данни броят на приетите за 2017/18 г. студенти е 43 550 души общо в държавни и частни университети, което е 58.9% от план-приема, или 41% от местата все още не са запълнени. В държавните ВУЗ-ове засега са приети 37 275 първокурсници, което е 81.6% от утвърдения прием. При частните университети картината е доста тревожна – 6275 приети студенти, или едва 38.83% изпълнение на приема.

Изцяло запълнена е квотата в 8 от общо 37 държавни висши учебни заведения. Това са главно специализирани висши училища – Академията на МВР, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров", Военната академия "Г. Ст. Раковски", Националната спортна академия, Медицинският университет във Варна, както и Икономическият университет – Варна и Стопанската академия в Свищов. Също на високо ниво са Великотърновският университет (97% реализиран прием), медицинските университети в Плевен (96%), Пловдив (99%) и София (93%), НАТФИЗ (98%), Пловдивският у-т (93%), УниБИТ (93%), Софийският университет (89.9%).

 

Вашият коментар