Близо 700 абсолвенти от ФИСН на ПУ се дипломираха успешно

Випускът завършва с 97 отличници – 66 магистри и 31 – бакалаври

Общо 695 абсолвенти от Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ получиха дипломите си по време на две тържествени церемонии.  Випускът завършва с 97 отличници – 66 магистри и 31 бакалаври.

Промоцията се проведе в Спортната зала на висшето училище на бул. „България“ №236 А.  Завършващите ОКС „Бакалавър“ бяха 246 души от специалностите „Маркетинг“ – редовна и задочна форма, „Стопанско управление“ – редовна и задочна форма, „Макроикономика“ – редовна и задочна форма, „Финанси“ – редовна и задочна форма, „Политология“ и „Международни икономически отношения“.

449 бяха магистрите, които  получаха дипломите си. Те са се обучавали в специалностите: „Бизнес икономика“, „Бизнес комуникации и връзки с обществеността“, „Маркетинг“, „Корпоративно управление“, „Бизнес администрация“, „Международна търговия“, „Финансов мениджмънт“, „Счетоводство и анализ“, „Културни и социални дейности в туризма“, „Финанси“, „Управление на човешките ресурси“, „Счетоводство“ и „Мениджмънт на корпоративната сигурност“.

За автора

Вашият коментар