Ден на кандидат-студента в МУ-Пловдив

МУ-Пловдив  провежда ден на кандидат-студента

Тази година вратите на университета се отварят за бъдещите медици в събота, 17 февруари от 11,30 часа. Кандидатите ще имат възможност да се срещнат с председателите на изпитните комисии и председателя на техническата комисия и да получат информация как ще протече целия процес по кандидатстване и записване в МУ – Пловдив

„На срещата с кандидатите ги запознаваме с реда на подаване на документите – кога и къде да ги подадат, както и с възможностите, които им дава онлайн подаването. ”

Това обясни заместник-ректорът проф. д-р Мария Куклева. 

Подреждането на желанията е изключително важно, тъй като първият критерий при класирането е посоченото от тях желание, а вторият критерий е техният бал. 

Кандидатите могат да задават въпроси, на които веднага ще им бъде отговорено. Особено внимание се обръща на възможните проблеми, които биха могли да възникнат съзнателно или несъзнателно при неспазване на някои изисквания, посочени в Правилника. 

Кандидатите се запознават и с Аудиторния комплекс на Медицинския университет.

МУ-Пловдив е един от утвърдените елитни университети в България, който осигурява качествено обучение на студенти по медицина и здравеопазване. Той включва 6 основни учебни звена.

За автора

Вашият коментар