Димчо Дебелянов на изпита в СУ

"Трагизъм и просветление в поезията на Димчо Дебелянов".

Тази тема беше изтеглена на кандидат-студентския изпит по български език и литература в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той започна в 8 ч. и ще продължи четири астрономически часа. На него се явяват 2 354 кандидат-студенти. Темата преставлява едната възможност на изпит за бъдещите студенти – аргументативен текст по проблем, поставен чрез творчеството на конкретен автор от българската литература. Вариантът беше изтеглен от кандидат-студента Асан Топов от село Вълкосел, Гоце Делчевско. Той изтегли и контролната тема – „Животът като изпитание в поезията на Пенчо Славейков". Вторият вариант на изпита е аргументативен текст в избрана от кандидата жанрова форма, в който да се интерпретира проблематика, зададена чрез цитати от включените в изпитната програма литературни произведения. В този случай проблемът трябва да бъде изведен и формулиран от кандидат-студента. Цитатите, върху които трябва да работят бъдещите студенти, са „Къде вървим, не мислим твърде, посока няма в наший път" (Иван Вазов – „Линее нашето поколение") и „Пустиня е сърце без идеал" (Пенчо Славейков – „Сърце на сърцата").

Алтернативният вариант на изпита беше изтеглен от Иван Бързаков от София. Преди да бъдат изтеглени въпросите, заместник-ректорът на Софийския университет Мария Шишиньова влезе с усмивка в залата, носейки запечатани пликовете и каза на кандидат-студентите, че октоподът Паул е подбрал в тези пликове неща, които те много искат и ще се представят успешно. Припомняме, мекотелото стана известно с верните си прогнози за мачовете от световното първенство по футбол. По мнение на доцент Бойко Пенчев кандидат-студентите няма да се затруднят на изпита. „Димчо Дебелянов е добре изучаван в средния курс", посочи той и добави, че в поезията на автора има човешки универсални мотиви. „Тя не би затруднила кандидат-студентите повече от друг автор", коментира още Пенчев. По отношение на втория вариант той отбеляза, че ще се изисква самостоятелно мислене и излагане на аргументи. „Става въпрос за идеал и неговата липса", изтъкна той.

Самите кандидат-студенти и техните родители приеха спокойно темата на изпита. Който е чел, който сериозно се е занимавал, трябва да се справи добре, коментираха някои родители в двора на университета. Те често припомняха, че на предварителния изпит също се е паднал Димчо Дебелянов и поради тази причина се надяват децата им да не се затруднят с темата. На излизане от университета едва час и половина след началото на изпита кандидат-студентка заяви, че е предпочела съпоставката на цитатите, но впоследствие решила да се откаже и да разчита на представянето си от предварителния изпит. Препоръчително е кандидат-студентската работа да бъде в обема, определен от предоставения комплект от листове, посочиха по-рано от СУ. Кандидатите трябва да изберат какъв интерпретативен подход ще използват на изпита – контекстуален, теоретично обоснован, аналитичен, съпоставителен, междутекстов. Предлаганият формат на изпита е насочен към установяване на наличието на действена компетентност, а не на наизустени знания, допълниха от висшето училище.

 

"Трагизъм и просветление в поезията на Димчо Дебелянов".

Тази тема беше изтеглена на кандидат-студентския изпит по български език и литература в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той започна в 8 ч. и ще продължи четири астрономически часа. На него се явяват 2 354 кандидат-студенти.

Темата преставлява едната възможност на изпит за бъдещите студенти – аргументативен текст по проблем, поставен чрез творчеството на конкретен автор от българската литература.

Вариантът беше изтеглен от кандидат-студента Асан Топов от село Вълкосел, Гоце Делчевско. Той изтегли и контролната тема – „Животът като изпитание в поезията на Пенчо Славейков".

Вторият вариант на изпита е аргументативен текст в избрана от кандидата жанрова форма, в който да се интерпретира проблематика, зададена чрез цитати от включените в изпитната програма литературни произведения. В този случай проблемът трябва да бъде изведен и формулиран от кандидат-студента.

Цитатите, върху които трябва да работят бъдещите студенти, са „Къде вървим, не мислим твърде, посока няма в наший път" (Иван Вазов – „Линее нашето поколение") и „Пустиня е сърце без идеал" (Пенчо Славейков – „Сърце на сърцата").

С днешния изпит се кандидатства за 16 специалности – Философия, Психология, Културология, Библиотечно-информационни науки, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Българска филология, Славянска филология, Румънска филология, Арменистика и Кавказология, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия, Физическо възпитание и спорт.

Алтернативният вариант на изпита беше изтеглен от Иван Бързаков от София.

Преди да бъдат изтеглени въпросите, заместник-ректорът на Софийския университет Мария Шишиньова влезе с усмивка в залата, носейки запечатани пликовете и каза на кандидат-студентите, че октоподът Паул е подбрал в тези пликове неща, които те много искат и ще се представят успешно.
Припомняме, мекотелото стана известно с верните си прогнози за мачовете от световното първенство по футбол.

По мнение на доцент Бойко Пенчев кандидат-студентите няма да се затруднят на изпита.

„Димчо Дебелянов е добре изучаван в средния курс", посочи той и добави, че в поезията на автора има човешки универсални мотиви. „Тя не би затруднила кандидат-студентите повече от друг автор", коментира още Пенчев. По отношение на втория вариант той отбеляза, че ще се изисква самостоятелно мислене и излагане на аргументи. „Става въпрос за идеал и неговата липса", изтъкна той.

Самите кандидат-студенти и техните родители приеха спокойно темата на изпита.

Който е чел, който сериозно се е занимавал, трябва да се справи добре, коментираха някои родители в двора на университета. Те често припомняха, че на предварителния изпит също се е паднал Димчо Дебелянов и поради тази причина се надяват децата им да не се затруднят с темата.

На излизане от университета едва час и половина след началото на изпита кандидат-студентка заяви, че е предпочела съпоставката на цитатите, но впоследствие решила да се откаже и да разчита на представянето си от предварителния изпит.

Препоръчително е кандидат-студентската работа да бъде в обема, определен от предоставения комплект от листове, посочиха по-рано от СУ.

Кандидатите трябва да изберат какъв интерпретативен подход ще използват на изпита – контекстуален, теоретично обоснован, аналитичен, съпоставителен, междутекстов. Предлаганият формат на изпита е насочен към установяване на наличието на действена компетентност, а не на наизустени знания, допълниха от висшето училище.

"Трагизъм и просветление в поезията на Димчо Дебелянов".

Тази тема беше изтеглена на кандидат-студентския изпит по български език и литература в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той започна в 8 ч. и ще продължи четири астрономически часа. На него се явяват 2 354 кандидат-студенти.

Темата преставлява едната възможност на изпит за бъдещите студенти – аргументативен текст по проблем, поставен чрез творчеството на конкретен автор от българската литература.

Вариантът беше изтеглен от кандидат-студента Асан Топов от село Вълкосел, Гоце Делчевско. Той изтегли и контролната тема – „Животът като изпитание в поезията на Пенчо Славейков".

Вторият вариант на изпита е аргументативен текст в избрана от кандидата жанрова форма, в който да се интерпретира проблематика, зададена чрез цитати от включените в изпитната програма литературни произведения. В този случай проблемът трябва да бъде изведен и формулиран от кандидат-студента.

Цитатите, върху които трябва да работят бъдещите студенти, са „Къде вървим, не мислим твърде, посока няма в наший път" (Иван Вазов – „Линее нашето поколение") и „Пустиня е сърце без идеал" (Пенчо Славейков – „Сърце на сърцата").

С днешния изпит се кандидатства за 16 специалности – Философия, Психология, Културология, Библиотечно-информационни науки, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Българска филология, Славянска филология, Румънска филология, Арменистика и Кавказология, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия, Физическо възпитание и спорт.

Алтернативният вариант на изпита беше изтеглен от Иван Бързаков от София.

Преди да бъдат изтеглени въпросите, заместник-ректорът на Софийския университет Мария Шишиньова влезе с усмивка в залата, носейки запечатани пликовете и каза на кандидат-студентите, че октоподът Паул е подбрал в тези пликове неща, които те много искат и ще се представят успешно.
Припомняме, мекотелото стана известно с верните си прогнози за мачовете от световното първенство по футбол.

По мнение на доцент Бойко Пенчев кандидат-студентите няма да се затруднят на изпита.

„Димчо Дебелянов е добре изучаван в средния курс", посочи той и добави, че в поезията на автора има човешки универсални мотиви. „Тя не би затруднила кандидат-студентите повече от друг автор", коментира още Пенчев. По отношение на втория вариант той отбеляза, че ще се изисква самостоятелно мислене и излагане на аргументи. „Става въпрос за идеал и неговата липса", изтъкна той.

Самите кандидат-студенти и техните родители приеха спокойно темата на изпита.

Който е чел, който сериозно се е занимавал, трябва да се справи добре, коментираха някои родители в двора на университета. Те често припомняха, че на предварителния изпит също се е паднал Димчо Дебелянов и поради тази причина се надяват децата им да не се затруднят с темата.

На излизане от университета едва час и половина след началото на изпита кандидат-студентка заяви, че е предпочела съпоставката на цитатите, но впоследствие решила да се откаже и да разчита на представянето си от предварителния изпит.

Препоръчително е кандидат-студентската работа да бъде в обема, определен от предоставения комплект от листове, посочиха по-рано от СУ.

Кандидатите трябва да изберат какъв интерпретативен подход ще използват на изпита – контекстуален, теоретично обоснован, аналитичен, съпоставителен, междутекстов. Предлаганият формат на изпита е насочен към установяване на наличието на действена компетентност, а не на наизустени знания, допълниха от висшето училище.

За автора

Вашият коментар