Дискусия с министъра на образованието, студенти, преподаватели и членове на НПСС

Проектът за стратегия за висшето образование бе подложен на широко обществено обсъждане с министъра на образованието и науката проф. Анелия Клисарова. Министърът  участва в дискусия със студенти, преподаватели и членове на Националното представителство на студентските съвети.

Темата на дискусията,  която бе проведена в Колежа по туризъм на университет "Проф.д-р Асен Златаров" – Бургас бе "Проблеми и предизвикателства пред висшето образование, младежта и университетския спорт" .

Събитието беше уважено от министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, която се включи в дискусията заедно с главният секретар на МОН Красимир Вълчев и директорът на ресорната дирекция Мария Фъртунова..

Представителите на ръководството на НПСС представиха собствените си виждания и искания, свързани с финансирането на висшите училища, тяхното управление и акредитация. Министър Клисарова ги увери, че работещите техни предложения ще бъдат взети под внимание.

Делегатите на НПСС поставиха и въпроси, свързани с битовите условия в общежитията и бъдещи ремонти на сградите им. Те поискаха и промяна на разпоредбата, която да позволява студенти с изявени успехи в направления спорт, изкуства и други, да имат право на месечна стипендия.

В рамките на срещата бяха обсъдени важни за студентската общност въпроси и проблеми, участието на Националното представителство на студентските съвети в писането на Стратегията за висше образование, както и бяха представени очакванията на студентите за реформи в образователната система.

За автора

Вашият коментар