Етнолози от ПУ празнуват юбилей с конференция

Двудневна конференция се проведе миналата седмица във Философско-историческия факулет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Форумът бе посветен на 20-годишния юбилей на специалността „Етнология”, а деканът на факултета доц. д-р Мария Шнитер (вляво) приветства лично гостите: "Минахме през трудни и сложни години, като се налагаше да доказваме необходимостта да съществуваме. Пловдивската етнология е утвърдена академична дисциплина с всички степени на държавна акредитация", подчертат доц. Шнитер.

Тя припомни за големия принос на българския етнолог проф. Т.Ив. Живков, с чието име е свързано създаването на специалността в Пловдив и развитието на академичните стратегии за нея.

В Пловдив стартира първата самостоятелна специалност „Етнология” в българското висше образование, отбелязват юбилярите. Експериментът се оказа успешен, акцентира пред аудиторията водещият церемонията доц. д-р Красимира Кръстанова(вдясно на снимката), зам.-декан на Философско -историческия факулет и ръководител на Катедрата по етнология.

Ректорът на ПУ доц. д-р Запрян Козлуджов нарече пловдивската етнология притежател на собствена физиономичност. Бившият ректор на университета проф. Огнян Сапарев апелира към институциите в страната да привличат етнолозите експерти в своите екипи.

Домакинтите бяха поздравени и от зам.-кмета Стефан Стоянов, който оповести, че Общината и деканското ръководство обмислят създаването на стажантски програми.
Амелия Гешева от общинския институт „Старинен Пловдив” пожела нови постижения на специалността и нейния екип, а Тони Симидчиева, председател на Регионалната камара на занаятчиите, отправи послание етнолозите да помагат на майсторите занаятчии за съхраняването на българския бит и култура.
Авторитетни учени участват на академичния форум, който завършва на 27 октомври. Вечерта е балът на етнолога.
 

Вашият коментар