Изкуствен интелект за транспорта и софтуерна сигурност разработват учени от ТУ

Колектив от 7 учени от катедра „Компютърни системи и технологии“ на Техническия университет – филиал Пловдив започна да разработва система за софтуерна сигурност на икономически данни в счетоводството

Екипът включва един професор, трима доценти, един доктор и двама млади учени – докторанти. 

Двугодишният проект се финансира по оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност“ и е на стойност 900 000 лева. Възложител е фирма  АММС-София. „Целта е икономическата информация да се съхранява чрез облачни услуги, като всички клиенти на компанията ще работят в защитен канал. Това означава много висока сигурност на информацията, така че до нея няма да има нерегламентиран външен достъп, включително и от страна на държавната администрация. Най-общо защитата се осъществява чрез интелигентна система за документооборот.“ – обясни проф. Гриша Спасов, декан на факултет „Електроника и автоматика“.

Работата на учените от факултет „Електроника и автоматика“ е оценявана високо и търсена от бизнеса.  Често, за да решат свои технически и софтуерни проблеми, големите компании даряват апаратура и през 2018 година тук са получени дарения от EVN, VMWare и Вистеон Електроникс България. Даренията са от оборудване за облачни услуги. С тях се създават условия дипломанти и докторанти от Техническия университет – филиал Пловдив да работят в ценни научни направления. 

"Вистеон Електроникс България целево подари компютри и лаптопи за Лабораторията за изкуствен интелект на вуза. Мисля, че ни престои ползотворно сътрудничество в насоката, в която компанията има световни амбиции – създаване на изкуствен интелект за автономен автомобил. Екипът на компанията, който разработва това е от експерти, които за завършили Техническия университет – София и филиала в Пловдив. От нас преподавателите се очаква да мотивираме студентите ни да разработват дипломни работи в тази насока.

През 2019 година учените от факултет „Електроника и автоматика“ започват работа в направление интелигентен транспорт. Искаме да създадем интелигентна транспортна система, при която всичко, което е залепено на предното стъкло на автомобила да се идентифицира и разчита автоматично. Чрез системата ще се следи в реално време трафика и много важни параметри като брой на автомобилите, размери и тегло, без да е необходимо например тировете да преминават през кантар.

Публична тайна е, че значима част от тировете в България са претоварени и това е една от причините за повреждане на магистралите и пътищата, защото те са проектирани да издържат до определено тегло на камионите", сподели професора.

За автора

Вашият коментар