Изпити от дистанция за кандидат-студентите на Техническия университет

Техническият университет – София, филиал Пловдив е готов за отдалеченото провеждане на втория кандидат-студетски тест по математика на 11 април. Това съобщи директорът на Филиала проф. д-р Въльо Николов.
 
Той оцени като много добър интереса към новата форма на полагане на предварителните изпити – общо над 500 е броят на кандидат-студентите, които са се явили на него. Известни са и резултатите от първия по рода си в България дистанционен изпит по математика.
 
За Пловдив са се явили 102 кандидати на предварителния изпит, от които двама са получили пълни отлични оценки и един е бил „скъсан“. За контрола на кандидат-студентите са отговаряли 25 квестори  – преподаватели от пловдивския вуз. На 5 април и 6 април се проведоха и отдалечени изпити по композиция и рисуване за специалността „Инженерен дизайн“ в Техническия университет-София, както и по английски език. Общият брой на записаните кандидат-студенти за тези 3 изпита беше 112, но на тестовете са се явили  106 средношколци. Обобщените резултати се очакват да излязат днес по-късно или утре, но кандидат-студентите със сигурност са научили оценките си още след приключването на конкурсния изпит.
 
Следващите два кандидат-студентски изпита по математика в Техническия университет, които отново ще се проведат от домовете на учениците, ще бъдат на 11 и 25 април. По график те трябваше да се проведат в няколко областни града на страната за удобство на кандидатите, но сегашната ситуация промени плановете ни, коментира проф. Николов. В тях могат да участват всички, които са подали заявки за участие, заплатили са таксата от 30 лева и са получили индивидуална парола за достъп до платформата на вуза. Практиката показва, че се случва ученици да се явяват повече от веднъж на предварителните изпити, за да подобрят оценката си. За тях тя е много важна, защото се утроява и се вземат оценките от още два избрани предмета от дипломите, за да се формира бала на кандидатите.  Освен сегашните тестове ни предстои и редовен тест по математика на 29 юни, съгласно графика на нашия Техническия университет – София, заключи проф. Въльо Николов.  
 
Учени от Техническия университет-София много бързо разработиха собствена дигитална платформа, която да осигури възможност за необходимото на отдалеченото провеждане на кандидат-студентските изпити. Едно от притесненията на екипа е било дали платформата ще издържи натоварването от едновременната работа на стотици хора в нея. Изпитът показа, че платформата работи много добре, надеждна е и ще ни служи, каза доц. д-р Никола Шакев – зам. директор на Техническия университет – филиал Пловдив и един от квесторите на изпита.
 
„Най-напред ние квесторите трябваше да се убедим, че човекът на екрана е кандидат-студентът, подал заявление за изпит. После помолвахме с камерата да ни покажат обстановката, в която работят, а и за да се убедим, че няма други хора в стаята на изпитвания. През четирите часа на изпита имахме задължение  да искаме от изпитваните периодично да ни показват отново работното си място, за да няма „външна помощ“. Удобното за кандидат-студентите бе, че веднага след приключване на изпита те автоматично получиха резултатите си и знаеха какво са постигнали“ – разказа доц. Шакев.

Вашият коментар